Fra det resiliente individ til det resiliente samfund

 I

Den 1. juni er der Årsmøde 2015. En af de oplægsholdere du kan møde er Jonas Kroustrup, der vil sætte fokus på fænomenet resiliens.

Jonas har været en af drivkræfterne bag ”Smart City Aarhus” og ”Smart Region” i Region Midt og har en lang samarbejdserfaring med videninstitutioner, civilsamfund og virksomheder. I dag står han som Chief Resilience Officer i spidsen for Vejles arbejde med resiliens. Vejle er som den eneste danske by med det internationale netværk ”100 Resilient Cities” sammen med byer som bl.a. Rio de Janeiro, Los Angeles og Rotterdam. Netværkets medlemmer har et øget fokus på udvikling af byers robusthed og elasticitet over for pludselige katastrofer såvel som langsomt udviklende trusler.

Kom og bliv inspireret af, hvordan resiliens-begrebet kan være et svar på nogle af de store samfundstendenser. Hvilken betydning har det resiliente individ og det resiliente samfund på organiseringen og ledelsen af velfærdsstaten? Hvilken betydning har udviklingen på den faglige identitet og værdi, som psykologer bidrager med? Hvordan vil psykologers arbejdsform blive påvirket?

Læs mere og tilmeld dig årsmøde 2015

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge