Fra i dag kan psykologer med ydernummer bruge VideoPsykolog via Sundhed.dk

 I

Sundhed.dk åbner i dag for VideoPsykolog, en teknisk løsning til videokonsultationer. Som ydernummerpsykolog har du gratis adgang til at bruge løsningen.

Baggrunden er, at Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner den 24. marts indgik aftale om at sikre en teknisk løsning til videokonsultationer for at mindske spredning af coronasmitte og samtidig opretholde adgang til psykologhjælp.

Alle psykologer med ydernummer vil derfor i løbet af i dag modtage en invitation pr. mail fra Sundhed.dk til at blive oprettet i VideoPsykolog. I invitationen kan du læse om, hvordan du opretter dig og aktiverer din konto. Du finder også link til vejledning og supportmuligheder.

Hvis du har spørgsmål til brug af løsningen, eller hvis du ikke har modtaget en invitation, skal du rette henvendelse til Sundhed.dk’s support.

Dansk Psykolog Forening har i forbindelse med lanceringen af den nye videoløsning samlet en række gode råd til psykologer, der ønsker at lave videokonsultationer. Du finder dem på vores hjemmeside.

Mere information om VideoPsykolog

I første omgang en periode på seks måneder: Løsningen og support herpå stilles til rådighed for psykologer med ydernummer i en tidsbegrænset periode på seks måneder gældende fra den dato, hvor løsningen er klar til at blive taget i brug. Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening vil på et senere tidspunkt drøfte mulighed for en permanent løsning.

Andre løsninger må gerne anvendes: Den nye aftale er ikke et påbud om at anvende den tekniske løsning via sundhed.dk, og psykologer med ydernummer kan vælge at tage andre videoløsninger i anvendelse. Her er det i givet fald den enkelte psykolog, der har ansvaret for den nødvendige sikkerhed.

Udbredelse og kommunikation: Målet er, at den nye løsning hurtigst muligt tages i anvendelse, så vi sikrer at mindske spredning af coronasmitte samtidig med, at vi opretholder adgang til psykologhjælp. Dette kræver en stor kommunikationsindsats fra alle involverede. Som psykolog kan du i din kommunikation med klienterne være med til at sprede kendskabet til løsningen samt i relevant omfang instruere i, hvordan klienterne i praksis tilgår videosamtalen.

VideoPsykolog fungerer indtil videre kun på laptop og stationær computer: Vi er blevet gjort opmærksomme på, at VideoPsykolog ikke kan bruges fra mobil og tablet men kun fra en laptop eller stationær computer. Det finder vi uhensigtsmæssigt og arbejder nu for, at det bliver muligt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge