Frist for ansøgning til psykiatriforskning

 I

Bemærk, at der er ansøgningsfrist den 30. april 2015 til Innovationsfondens midler til psykiatriforskning.

Innovationsfonden skriver på deres hjemmeside:

  • At fonden ønsker at styrke indsatsen for mennesker med psykiske lidelser bl.a. ved at investere i opbygning af nye og styrkelse af eksisterende forskningsmiljøer, der kan være med til at skabe en helhedsorienteret og tværfaglig psykiatriforskning.
  • At der er behov at holde fokus på den praktiske indsats over for mennesker med psykiske lidelser og sikre en stærkere kobling mellem forskning og den kliniske og socialfaglige praksis. Fonden ønsker derfor at investere i projekter, der tager afsæt i praksisnære udfordringer ud fra en analyse af behov og problemstillinger, der opleves af brugere og personale i hverdagen.
  • At fonden investerer i brede forskningssamarbejder, med fokus på at styrke tværfaglige samarbejder, der inddrager en række af de faggrupper, der er i berøring med psykiatrien. Det kan være, men er ikke begrænset til, læger, psykologer, antropologer, sociologer, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger.

Læs mere om ansøgningsmuligheder her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge