Fyringsrunde i arbejdstilsyn: Psykisk arbejdsmiljø er taberen

 I

Hver tredje psykolog i Arbejdstilsynet har nu officielt fået en fyreseddel efter en større bebudet fyringsrunde i Arbejdstilsynet.

Tilsynet skærer i alt 125 stillinger væk ved dels at fyre 60 nuværende medarbejdere, mens 19 fratræder jobbet frivilligt, og tre omplaceres. Resten af besparelserne har Arbejdstilsynet fundet ved at undlade at besætte et antal stillinger, skriver Beskæftigelsesministeriet i et notat, som Dansk Psykolog Forening er kommet i besiddelse af.

Forklaringen på sparerunden skal findes i finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der har besluttet at reducere den midlertidige bevilling til de såkaldt særlige tilsynsindsatser med 31 millioner kroner i 2016. Bevillingen bortfalder helt i 2017.

Konkret skal 10 ud af Arbejdstilsynets 28 psykologansatte ud og finde sig et andet arbejde, og dermed er psykologerne den faggruppe, der rammes hårdest af fyringsrunden, viser oplysninger, Dansk Psykolog Forening er kommet i besiddelse af.

Også tilsynets kontoransatte ser ud til at blive hårdt ramt med 23 bebudede fyringer ifølge oplysningerne.

Netop psykologfyringerne harmonerer dårligt med de politiske målsætninger på området, mener faggruppens tillidsrepræsentant Bjørn Giesenbauer.

– Jeg har svært ved at forstå, at Arbejdstilsynets særlige indsatser med fokus på det psykiske arbejdsmiljø ikke skal videreføres, når psykisk arbejdsmiljø er et af Arbejdstilsynets højest prioriterede områder, siger han.

Bjørn Giesenbauer peger på, at det ikke hænger sammen, at regeringen på den ene side mener, at der fra politisk side tales om at satse mere på skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø på landets arbejdspladser, og at de konkrete indsatser samtidig bliver undermineret.

– Der er intet, der tyder på, at det går den rette vej med det psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Hvis man for alvor vil knække kurven, skal der gennemføres flere fokuserede tilsynsbesøg og etableres nye initiativer. Det kræver psykologisk specialviden om blandt andet sammenhæng mellem organisatoriske psykosociale forhold og de ansattes psykiske sundhed, siger Bjørn Giesenbauer, der i det hele taget efterlyser politiske visioner for det gode arbejdsliv ude på landets arbejdspladser.

Fakta – sådan rammer fyringsrunden i Arbejdstilsynet

  • 4 konsulenter ( heraf flere frivillige)
  • 8 djøf’er (heraf flere frivillige)
  • 6 terapeuter (2 ergoterapeuter/4 fysioterapeuter) ud af cirka i alt 90
  • 9 psykologer (heraf 3 frivillige) – ud af i alt 28
  • 1 tjenestemand (plus 1 frivillig) – ud af i alt 10
  • 3 magistre (plus 1 frivillig) – ud af i alt 51
  • 1 maskinmester
  • 3 teknikere ud af i alt 11
  • 2 ingeniører (1 frivillig)
  • 23 HK’ere (+ 6 frivillige)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

P