Kom godt i gang med e-terapi

Underviser

Kit Lisbeth Jensen cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og klinisk psykologi.
Forfatter af bogen ”Fra offline til online”. Privatpraktiserende psykolog i Skagen og indehaver af  Psykologonline. Medlem af Dansk Psykolog Forenings onlinepanel og medlem af onlineudvalget i regi af DSPS. 

Formål
Interessen for teknologiunderstøttede psykologydelser er øgende, både i privat og i offentlig regi. I takt med den øgede interesse efterspørger psykologer, hvilke retningslinjer, der gælder for psykologens virksomhed på nettet; hvordan kan klienterne mødes på en etisk og forsvarlig måde; hvad siger forskning og erfaring og hvilke muligheder og barrierer skal vi være opmærksomme på?

Formålet med kurset er, at du får kendskab til og går i dybden med en psykologisk forståelse af at møde den anden online, selvom I fysisk befinder jer på forskellige adresser.
Vi vil på kurset arbejde med de mest nødvendige forudsætninger for at møde dine klienter på nettet, således at du kan integrere teknologiunderstøttet psykologydelser i egen praksis i henhold til gældende nationale og internationale retningslinjer.

Læringsmål
Med afsæt i den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om teknologiunderstøttede psykologydelser vil vi gå i dybden med teknologiske muligheder, metoder, krisehåndtering, risikovurdering, etiske dilemmaer og datasikkerhed.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne inddrage forskellige teknologiunderstøttede redskaber med henblik på at give dine klienter optimal datasikkerhed og personværn.
 • At vurdere klientens egnethed for teknologibaseret (eller internetbaseret)   rådgivning og terapi, herunder foretage en risikovurdering.
 • At kunne etablere rammer for rådgivende og terapeutiske samtaler på nettet på en etisk og forsvarlig måde.
 • At kunne håndtere krisesituationer i forbindelse med teknologiunderstøttede psykologydelser. 

Du vil få kompetencer i:

 • At teoretisere over forskellen mellem evidensbaseret praksis og praksisbaseret evidens i relation til teknologiunderstøttede psykologydelser.
 • At reflektere over muligheder og barrierer ved brug af teknologiunderstøttede psykologydelser.  


Målgruppe
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig til psykologer der ønsker at udvide sin praksis med en klinik på nettet, eller til psykologer der allerede møder klienter på nettet og gerne vil have mere viden om området.  

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, cases og gruppearbejde, samt diskussioner i plenum.

Temaer i kurset

 • Relevant forskning
 • Tekstbaseret rådgivning og terapi
 • Brug af videosamtaler
 • Et lille indblik i brug af apps/spil  
 • Rådgivning vs terapi
 • Anvendte metoder
 • Informert samtykke
 • Terapeutiske relationer
 • Etiske dilemma
 • Fremtidige udfordringer
 • Krisehåndtering

Du kan ca. 3 uger før kurst i "Mit DP" downloade et program for kurset. 

Forberedelse
Der kræves ingen forberedelse til kurset. For særligt interesserede er der anbefalet litteratur under rubrikken litteratur.

Litteratur
For interesserede kan følgende anbefales:

 1. Kraus, R., Stricker, G., og Speyer, C., red. (2011) Online counselling. A handbook of mental Health Professionals. Amsterdam: Elsevier Academic Press.
 2. Jensen, K.L. (2014) Fra offline til online. Internetbaseret rådgivning og terapi. Dansk Psykologisk Forlag.

Godkendt til
Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi, 3.99., 12 timer.

 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul – Kom godt i gang med e-terapi

Ref.nr.

1703996

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed
Pris excl. moms

– kr. 3555,00

Max deltagere

18

map