Neuropsykologiske tilstande, børn

Underviser

Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. Privatpraktiserende.

Formål
Som psykolog indenfor fx PPR eller med privatpraksis er grundlæggende viden om neurologiske lidelser og deres neuropsykologiske konsekvenser hos børn vigtig for, at du kan genkende neurologisk funderede problemstillinger i din børnepsykologiske praksis og identificere eventuelle behov for videre udredning.
Kursets formål er at give dig et basalt kendskab til de væsentligste børneneuropsykologiske tilstande, samt deres neurologiske baggrund. Herunder omgivelsernes betydning for tilstand og prognose. 


Læringsmål
På kurset tilegner du dig et basalt kendskab til de væsentligste børneneuropsykologiske tilstande, herunder kendskab til hjernens udvikling og plasticitet.   

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At forstå betydningen af hjernens påvirkelighed/plasticitet for neuropsykologisk intervention.
 • At kunne genkende neurologiske lidelser/tilstande og deres neuropsykologiske konsekvenser hos børn og unge på et introducerende niveau
 • At identificere behov for udredning, når du møder børn og unge med neurologiske skader/tilstande med henblik på, om det er relevant at viderehenvise en klient til udredning og/eller støtte/behandling. 

Du vil få kompetence i:

 • At reflektere over samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelserne og barnets adfærd.
 • At reflektere over hvordan du kan anvende en neuropsykologisk forståelsesramme i den almene børnepsykologiske praksis


Målgruppe 
Psykologer med interesse for børneneuropsykologi og psykologer som af og til møder børn med neurologiske skader/tilstande i hverdagen.  Niveauet er på tværgående modul på Specialistuddannelsen og sigter mod, at du opnår et bredt kendskab til feltet. 

Undervisningsform 
Oplæg fra underviser, videoklip, cases, og diskussion i grupper og plenum. 

Temaer i kurset

 • Basal forståelse af hjernes udvikling og funktion.
 • Forståelse af hjernens plasticitet og påvirkelighed i barndommen
 • Erhvervet hjerneskade (hovedtraume, apopleksi, tumor).
 • De mest almindelige neurologiske lidelser hos børn: Medfødte tilstande, cerebral parese, epilepsi, hydrocephalus/rygmarvsbrok.
 • Børneneuropsykologiske følgevirkninger af omsorgssvigt.

 

Forberedelse
Der forudsættes et grundlæggende kendskab til udviklingspsykologi. 


Efter kurset
Du vil på kurset få litteraturreferencer mhp. yderligere fordybelse i de enkelte emner efter kurset. 

Litteratur   

Det forudsættes ikke at deltageren har gjort sig bekendt med litteratur forud for kurset.

Som grundbog anbefales:

 1. Pediatric Neuropsychology. Yeates, Ris, Taylor (2010) eller
 2. Pediatric Neuropsychology. Medical Advances and Lifespan Outcome. Baron &    Rey-Casserly (eds). (2013).  

Godkendt til 
Specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.7., 12 timer.

 

 

 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul – Neuropsykologiske tilstande, børn

Ref.nr.

190307

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed
Pris excl. moms

– kr. 3666,00

Max deltagere

18

map