Medlemsmøde om Lockout 3. april kl. 16:30-18:30, Scandic Århus City

Op i mod 2.000 psykologer er ramt af regeringen, kommunerne og tegionernes lockout fra 10. april 2018 og vil denne dag slutte sig til de 300 psykologer, der er sendt i strejke 4. april. 

De første 300 har vi før påske haft til medlemsmøder om strejken, men nu indkalder vi alle, der bliver ramt af lockout til at komme til medlemsmøder rundt omkring i Danmark og høre om, hvad en lockout betyder og ikke mindst, hvordan vi sikrer dig og dine kollegaer både økonomisk og i forhold til dine rettigheder. 
De 300, der er ramt af strejke, er også velkomne. 

På møderne fortæller vi om, hvordan I skal forholde jer, og hvordan I vil få jeres penge undervejs i konflitken. Vi vil naturligvis samtidig fortælle jer om, hvorfor der er konflikt,  og hvad vi allesammen kæmper for. 

Er du ikke ramt af konflikt, må du også meget gerne deltage, særligt hvis du er undtaget for lockouten på en arbejdsplads, hvor andre er i konflikt.

Mødet er gratis for alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Der vil blive serveret vand/kaffe/te, kage og frugt.

. 

FAKTA

Max deltagere

250

map