Generel dispensation for teknologiunderstøttelse ifm. autorisationsuddannelsen er blevet udvidet til og med 1. april 2021

 I

COVID-19 udfordrer stadig autorisationsuddannelsens rammer for brug af teknologiunderstøttede konfrontationstimer og fjernsupervision. Derfor har Psykolognævnet efter henvendelse fra Dansk Psykolog Forening, besluttet at udvide dispensationsmulighederne.

 

Psykolognævnet har besluttet at udvide muligheden for dispensation af brug af teknologiunderstøttelse for psykologer, der er i gang med deres autorisationsuddannelse. Der er nu generel dispensation for brug af teknologiunderstøttelse i konfrontationstimer – og udvidede muligheder for fjernsupervision til og med den 1. april 2021.

Det sker efter, at Dansk Psykolog Forening har henvendt sig med opfordringen om at udvide dispensationsmulighederne, grundet covid-19-situationen.

Psykolognævnet har besluttet at give en generel dispensation fra følgende regler:

Konfrontationstimer:

Psykologer, der tilbyder teknologiunderstøttet (både telefon og video) konfrontationstimer i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 1. april 2021, kan få alle timerne medregnet til den praktiske uddannelse, så længe der er tale om udredning og intervention i overensstemmelse med Psykolognævnets regler og praksis. Det skal fremgå tydeligt af de relevante blanketter, hvor mange timer, der er ansigt til ansigt, og hvor mange timer, der er teknologiunderstøttet.

Fjernsupervision:

Der er i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 1. april 2021 mulighed for at få medregnet op til 60 timers fjernsupervision frem for de sædvanlige 40 timer. Det er fortsat et krav, at de øvrige krav til supervisionen skal overholdes. Eksempelvis gælder kravet om at supervisionsforløbet skal være af mindst 10 timers varighed i alt fortsat. Der dispenseres fra reglen om forudgående ansigt til ansigt supervisionstimer, inden fjernsupervisionen påbegyndes, hvis fjernsupervisionen foregår i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 1. april 2021.

Ovenstående fremgår regler fremgår også på Psykolognævnets egen hjemmeside.

 

Dansk Psykolog Forening arbejder stadig for en ændring i reglerne for autorisation, så teknologiunderstøttelse også fremover kan anvendes på lige fod med ansigt-til-ansigt konsultationer og supervision.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge