Genfundne erindringer

 I

Rapporten om recovered memory (genfundne erindringer) beskriver den eksisterende viden om emnet og anbefaler retningslinjer for udarbejdelse af erklæringer. Desuden indeholder den forslag til efteruddannelse på området.

Rapporten er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening, Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Læs Genfundne erindringer (2004).

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Psykologiske undersøgelser / test anvendes indenfor fx kliniske, neuropsykologiske, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og pædagogiske områder.

De består af interviews, brug af testværktøjer, fortolkning af resultater samt tilbagemelding til den testede og andre, der skal bruge testresultaterne.

Dansk Psykolog Forening arbejder for at fremme kvaliteten i både udviklingen og anvendelsen af de psykologiske undersøgelser samt i testbrugernes kompetencer. I det arbejde inddrages internationale retningslinjer og standarder.

Læs også: Introduktion til psykometriske begreber – vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge