GF2018 nærmer sig. Mød kandidaterne.

 I

Vær opmærksom på flere tidsfrister, hvis du selv ønsker at stille op til poster eller fremsætte forslag til generalforsamlingen.

Du kan nu møde og debattere med de kandidater, der allerede nu har meldt deres kandidatur til bestyrelsen her.

Stil op som formand eller til bestyrelse senest 2. februar
Hvis du selv vil stille op til personvalg 2018, skal du være opmærksom på, at fristen for at stille op som formand eller bestyrelsesmedlem udløber fredag den 2. februar 2018. Kun hvis der ikke, inden den dato, er opstillet mindst 1 kandidat som formand og færre end 11 kandidatmedlemmer til bestyrelsen, kan opstilling ske senere. Samme frist gælder, hvis du vil stille op som formand for Etiknævnet.

Hvis du vil stille op som medlem af Etiknævnet eller som Kritisk Revisor, er det muligt helt frem til generalforsamlingen.

Læs mere om at stille op her.

Forslag til GF2018 senest fredag den 19. januar
Du kan stadig nå at stille forslag til selvstændige punkter på dagsorden for generalforsamlingen, men du skal være opmærksom på, at fristen udløber på fredag, den 19. januar 2018.

Læs mere her.

Fristen for at stille ændringsforslag til generalforsamlingen og forslag til Arbejdsprogram 2018-2020 vil være på selve generalforsamlingen, men vi opfordrer til, at du indsender dit eventuelle forslag i så god tid som muligt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge