Gode ledighedstal i marts

 I

Ledigheden er faldet i marts måned med 0,4 procent i forhold til februar, og ledigheden er nu på 4,6 procent. Faldet i psykologernes ledighed er større end akademikerledigheden bredt set, der er gået fra 4,8 til 4,7 procent. Dermed har psykologerne nu en lavere ledighed end akademikerne generelt.

Dansk Psykolog Forening forventer et fortsat fald i ledigheden frem til juni måned, hvor de nye kandidater kommer ud. Da der ikke kommer så mange kandidater ud i 2017 som i 2016, er det sikkert, at det går den rigtige vej med beskæftigelsen. Ledighedsprocenten er udtryk for en ledighed, der svarer til 314 årsværk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge