Godt nytår

 I

Brydningstider er blevet en norm, og ingen kan tage patent på at stå med forandringer, der i mængde og hastighed overstiger, hvad deres forgængere har oplevet. Det statiske samfund hører fortiden til. Men oplevelsen af forandringer – de, der kommer til os udefra, og dem, vi selv tager initiativ til – kan ikke undgå at gøre indtryk.

I økonomisk svære tider har vores forening med en imponerende medlemsopbakning taget hul på den Psykologkampagne, man kan læse om andetsteds i Psykolog Nyt. Mere seriøst og dedikeret er foreningen næppe nogen sinde gået til en beskæftigelsesindsats. Vi lægger op til et holdningsskifte i psykologers syn på arbejdsmarkedets bredde og til arbejdsmarkedets kendskab til psykologerne og glæder os til at tage fat.

Psykiatrien har fyldt i det forgangne år, ikke mindst på grund af de åbninger, vi har fået fra sundhedsministeren, og som er blevet bekræftet, når vi har mødtes med hende. Er der et sted i sundhedsvæsenet, der trænger til udvikling, er det psykiatrien. Derfor hæfter vi os ved ministerens udtrykte holdning, at et brækket ben eller en knækket sjæl skal behandles lige og inden for samme tidsgaranti. Psykologforeningen intensiverer i kølvandet af disse udmeldinger indsatsen over for psykiatrien på mange fronter i overbevisningen om, at vi, trods økonomien, nu vil se resultatet af de politiske løfter.

I min allerførste leder, efter at jeg i april var tiltrådt som formand, lagde jeg op til nye kommunikationsveje og øget medlemsinddragelse i foreningens liv.

Det sidste er med stor effekt realiseret i forarbejdet til en modernisering af Praksisoverenskomsten, hvor der har været afholdt medlemsmøder rundt i landet. Et meget stort antal psykologer har budt ind med ideer og debat om praksisområdets fremtidige udformning, og alle input har vi taget med os ind i 2013, hvor det egentlige udvalgsarbejde skal udfoldes.

De nye kommunikationsveje hjælpes på vej af teknologi i kombination med nytænkning. At præsentere en idé eller søge råd i medlemsskaren kan nu klares på to minutter via vores Facebook-side, som er en af de succesfulde nyskabelser fra 2012. Uforpligtende, ja, men det rigtige redskab i nogle sammenhænge. På samme måde, som videoudstyr har åbnet for møder uafhængig af geografien. I første omgang mellem København og Århus, men i løbet af 2013, så enhver kan kobles op til møder fra sin egen computer overalt i landet.

Nybrud. Grænseløse verden. Muligheder. Indflydelse. Jeg ønsker alle et godt nytår!

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge