Gør det rigtige

 I

Endelig er Tønder-sagen slut. Nå, ja – det kan måske diskuteres, hvornår den slutter …

Denne tankevækkende formulering stammer fra et debatindlæg i Psykolog Nyt, den gang retten havde talt tilbage i 2007. Siden er nye bynavne blevet føjet til på et danmarkskort, vi ikke skal profilere os på som turistland. Fagbladet Børn & Unge bragte for godt et år siden et oversigtsbillede med knappenåle sat ved de mest markante overgrebssager. Der var mange.

Her i begyndelsen af 2014 er offeret fra Tønder-sagen trådt offentligt frem, hvad der er en anledning til disse linjer. Men det er ikke essensen. Den er nemlig ikke den enkelte historie, hvor grum og påtrængende den end er, men det klare behov for en indsats, der skal gøre disse sager til absolutte sjældenheder og selvfølgelig allerhelst forebygge dem.

Lidt er vi som samfund kommet i den rigtige retning i løbet af de senere år. Kritikken af den kommunale sagsbehandling har ført til, at vi med tilsynsreformen fra 2012 har strammet op i forhold til kommunernes beredskabsplaner, når der er mistanke om seksuelle overgreb på børn, ligesom der er udarbejdet retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser.

Men dette må kun være begyndelsen. Et markant fremskridt bliver det, den dag de børnefaglige undersøgelser uden diskussion indebærer en psykologfaglig undersøgelse. Den automatik er i dag ikke indeholdt i serviceloven, hvad der er helt uforståeligt. Et andet fremskridt venter os, når kommunerne tillægger de psykologiske undersøgelser, der vitterlig gennemføres, den vægt, de objektivt set kalder på. Økonomien bremser mange nødvendige foranstaltninger – selv om man i kommunerne melder andre begrundelser ud.

Psykologforeningen har derfor foreslået, at servicelovens § 50 strammes, så det bliver et lovkrav, at der gennemføres en psykologfaglig undersøgelse i de sager, som er begrundet i bekymring for barnets sociale og psykiske udvikling og trivsel. Og at der på baggrund af den psykologfaglige undersøgelse føres et effektivt tilsyn med, at kommunen leverer den hjælp, som der vurderes behov for, sådan at barnets vilkår for en sund udvikling og en god barndom sikres.

Lad os nu gøre det rigtige første gang – og få et landkort uden knappenåle.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge