Grænsen om højst to specialistuddannelser inkluderer specialpsykologuddannelsen

 I

I forudgående GF-periode udarbejdede Specialistuddannelsesudvalget tydeligere retningslinjer for merit imellem de forskellige specialistuddannelser og på tværs af specialistuddannelserne og specialpsykologuddannelsen.

I den forbindelse blev det tydeligt, at specialpsykologuddannelsen har et betydeligt og stort overlap til flere af specialistuddannelserne. Specialistuddannelsesudvalget besluttede derfor at fastholde grænsen om to specialistuddannelser, hvoraf specialpsykologuddannelsen fremadrettet vil udgøre den ene.

Baggrunden for beslutningen om det maksimale loft på to specialistuddannelser findes i retningslinjerne. På tidligere generalforsamlinger har medlemmerne diskuteret, om der skulle indføres vedligeholdelseskrav for specialistgraden. Dette blev nedstemt mod, at der i stedet blev lagt et loft på højst to specialiseringer ud fra en argumentation om, at det ikke kunne antages realistisk at være udøvende indenfor tre forskellige specialiseringer.

Psykologer, som måske allerede har en specialistuddannelse og nu er i gang med uddannelsen som specialpsykolog og som yderligere planlægger en ekstra specialistuddannelse, kan søge om dispensation frem overgangsordningen slutter i 2023.

Med virkning fra 1. januar 2024 afvises ansøgninger om godkendelse af specialistuddannelse nr. 2, hvis du er uddannet som specialpsykolog, eller aktuelt er under uddannelse til specialpsykolog. I stedet kan du konvertere en erhvervet specialistuddannelse, hvis der er en af uddannelserne, du ikke bruger. Så du på den måde kan prioritere at have de to mest relevante specialiseringsgrader aktive.

Står du i en situation, hvor du ønsker at ansøge om dispensation i overgangsordningen, bedes du sende en udførlig dispensationsansøgning, som kan gives videre til det kommende SPU. Den forventede sagsbehandlingstid ligger på omkring 4-6 måneder. Det vil være væsentligt at oplyse om de uddannelsesaktiviteter, du har gennemført som led i specialistuddannelse nr. 2, og oplyse om dine ansættelsesforhold, evt. med funktionsbeskrivelser.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge