Gratis psykologhjælp til unge i Køge og Vejle

 I

Er du ung med psykiske problemer, mellem 15 og 25 år og bosat i Køge eller Vejle kommune, kan du fra næste år få gratis psykologhjælp. Forslaget blev først vedtaget i Køge Kommune, siden lod Vejle Kommune sig inspirere. De unge får mulighed for at få 5 gratis psykologsamtaler.

Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen synes, at det er en rigtig god nyhed, at Vejle og Køge går foran med tilbud om gratis psykologhjælp til unge.

– De unge har ofte ikke tilstrækkelige muligheder for at få støtte. Mange kommuner mangler tilbud om rådgivning i forbindelse med ungdomsuddannelserne. Desuden falder de unge ofte ned mellem to stole, for er man fx 17 år, er man ikke gammel nok til at få en henvisning til psykologhjælp, og i PPR, som jo retter sig til unge under 18 år, er de ofte mere fokuseret på de yngre børn.

– Vi har desuden tidligere set lignende ordninger fungere med gode resultater. Det skete fx i perioden 2007-2011, hvor kommunerne havde mulighed for at søge satspuljemidler til psykologbehandling af børn og unge med begyndende psykiske vanskeligheder. Et udvalg af disse projekter blev evalueret af Rambøll og viste rigtig gode resultater i form af bl.a. øget trivsel efter psykologhjælp, fald i antallet af sengedage i ungdomspsykiatrien og væsentligt lavere frafald på ungdomsuddannelser, siger Eva Secher Mathiasen.

Initiativet blev omtalt i Jyllandsposten den 23. september. Læs mere her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge