Gravide misbrugere og tvang

 I

Hvert år fødes børn med alvorlige helbredsproblemer eller andre skader som følge af moderens misbrug af alkohol eller andre rusmidler under graviditeten.

En tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andre Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har undersøgt dels problemets omfang og karakter, dels hvordan man kan begrænse antallet af børn, der fødes med de nævnte problemer.

Spørgsmålene om rækkevidden af forebyggende tilbud og den enkelte gravides brug af disse er centrale i rapporten, der også tager fat på det centrale spørgsmål om der kan og skal anvendes tvang i forhold til den enkelte gravide. Det har affødt en levende debat i aviser og blandt mange aktører på området.

Dansk Psykolog Forening har indsendt høringssvar, hvor Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, bl.a. siger:

– Spørgsmålet om tvang må og kan aldrig stå alene og bør under alle omstændigheder være forudgået af kvalificerede supplerende støttemuligheder, der netop har til formål at undgå tvang. Det skal udelukkende kunne lovliggøres, såfremt de tilstrækkelige støtteforanstaltninger er vedtaget og etableret forinden, mener altså Eva Secher Mathiasen.

Hun siger videre:

– Tilbuddene og støtten har bl.a. afgørende betydning for om de pågældende misbrugere vil indgå i et behandlingsforløb eller omvendt ‘går under jorden’ af frygt for tvang.

Læs Dansk Psykolog Forenings høringssvar her.

Læs den tværministerielle rapport her.

Læs andre udvalgte høringssvar af:

Etisk RådBørnerådet og Jordemoderforeningen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge