Grib mulighederne

 I

Vi har netop set medlemsdemokratiet fungere i en ny klædedragt. Den aktuelle urafstemning i tilknytning til vores generalforsamling i marts var et skridt i retning af at folde beslutningstagningen ud – og invitere medlemmerne ind. Også alle dem, der ikke har mulighed for at hive en weekend ud af kalenderen.

Når jeg som et tema har slået på behovet for øget medlemsdemokrati, er det dog også tænkt ind i foreningens dagligdag. Demokrati er meget mere end retten til at afgive sin stemme hvert andet år, men muligheden for løbende at påvirke udviklingen. Så vi kan tale om aktivt medlemsdemokrati.

At forening og medlemmer er én og samme ting, skal ses afspejlet i praksis. Vi er allerede hjulpet af den decentrale struktur, der sikrer os mange platforme med hensyn til geografi, tilknytning til arbejdsmarkedet og vores faglige interesse. Men der ligger mange uudnyttede muligheder, som vi i den kommende periode skal vurdere og afprøve.

Når medlemmer sukker over, at møderne har det med at klumpe sig i København og Aarhus, har de en pointe. Det er ikke blot ’nogens’ problem, men vores alles. De fysiske afstande skal imidlertid ikke hindre os i at skype eller bruge andre nye teknologier til at overvinde de geografiske uligheder. Medlemsmøder over nettet er en form, der skal afprøves – når nu berøringsangsten over for nettet alligevel har fortaget sig. Vi mailer flittigt, men skal nok bare øve os på at nytænke kommunikationsformerne. Psykologforeningens nyåbnede facebookside kan være med til at skubbe vognen i den rigtige retning.

Som ny formand har jeg en voldsom nysgerrighed og lyst til at møde psykologerne, overalt hvor de er. Men mødestedet er nu engang mindre vigtigt end det, at informationskanalerne er åbne, og at holdninger, visioner og viden bliver delt. Grib mulighederne – og kræv gerne af os, at der bliver flere af dem.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge