Grund til faglig stolthed

 I

Danske psykologer har ydet et væsentlig bidrag til WHO´s revision af ICD-10, – det fremgår af forordet til den nye oversættelse af DSM 5.

ICD (The International Classification of Diseases) er et globalt, standardiseret klassifikationssystem, som bliver brugt i mere end 100 lande verden over til at diagnosticere og dokumentere sygdomme, herunder psykiske lidelser. ICD er forankret i WHO (World Health Organization).

Revisionen af ICD-10 er for første gang i ICD’s historie blevet ledet af en psykolog, Geoffrey M. Reed, Senior Project Officer, Program Manager og Managing Editor for ICD-11.

I 2010 inviterede The International Union of Psychological Science (IUPsyS) i samarbejde med WHO medlemsorganisationerne til at bidrage til revisionen af ICD – 10, specifikt til klassifikationen af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.

Dansk Psykolog Forenings bidrag til revisionen er forestået af foreningens selskaber med en af bestyrelsen udpeget styregruppe med Klaus Pedersen som formand og Gunvor Brandt og Birgitte Bechgaard som medlemmer. Otte arbejdsgrupper med udpegede formænd har leveret revisionsbidrag indenfor forskellige diagnosekategorier.

Foreningens samlede bidrag i form af 27 konkrete revisionsforslag blev fremsendt til WHO i starten af 2012.

Den konkrete udarbejdelse af ICD11 finder sted i arbejdsgrupper internt i WHO, hvor der både er psykologer og psykiatere. I 2013 blev specialpsykolog Klaus Pedersen indkaldt til en proces i American Psychological Association (APA) med henblik på i samarbejde med IUPsyS og WHO at udarbejde og udgive en træningsmanual, der skal følge ICD-11. Den internationale anerkendelse sker på baggrund af Dansk Psykolog Forenings betydelige bidrag til revisionen af ICD-10, hvor Klaus Pedersen netop stod i spidsen for de danske arbejdsgrupper. ICD – 11 planlægges lanceret i 2017.

Fordi psykologernes har bidraget så væsentligt til ICD11, også set i forhold til psykiaternes bidrag, og fordi der på internationalt niveau er skabt konsensus om vigtigheden af det diagnostiske arbejde og psykologernes involvering i arbejdet, er danske psykologers arbejde med ICD11 med til at åbne en afgørende mulighed for, at psykologer i stigende grad kan blive anerkendt som diagnostikere, og samtidig også for at psykologstanden internationalt anerkendes som en betydende medspiller i toneangivende sammenhænge.

Og så er det i øvrigt flere af de af Dansk Psykolog Forening udpegede arbejdsgruppeformænd til ICD-revisionen, som nu har været hovedaktører i oversættelsen af DSM 5.  DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) anvendes primært som diagnostisk værktøj i USA og udgives af The American Psychiatric Association . I maj 2013 blev en ny DSM-5 udgivet og er altså nu også udkommet i en udgave oversat til dansk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge