Hånd i hånd

 I

Der er mange andre end Dansk Psykolog Forening, som arbejder for borgernes mentale sundhed. Jeg taler om organisationer, projektgrupper osv., som alle er vigtige partnere for os, uanset om deres visioner måtte ligge i tråd med vores, eller om de vil noget helt andet.

For at sætte navne på: SIND, Landsforeningen af Psykiatribrugere, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden, Depressionsforeningen – og flere til. Alle baseret på interesser, som flugter med vores, og alle  oplagte samarbejdspartnere.

Her i eftersommeren og det tidlige efterår mødes vi med repræsentanter for disse organisationer. Vi trapper samarbejdet op, fordi vi er stærkere sammen, og fordi det er godt, når så mange kæmper for de samme sager. I dialogen med de politiske systemer er vi nu ikke blot ”psykologerne”, der varetager en faggruppes interesser, men del af et hold, som også tæller brugerne – patienter og pårørende.

Hvor holdets individualister kan enes, forstærkes effekten af vores argumenter. Derfor har møderne et indhold, hvor vi lærer hinanden at kende og bliver fortrolige med hinandens dagsordener.

Sigtet går naturligvis langt videre, for vi er alle optaget af at udnytte den større styrke til politisk interessevaretagelse. Her står Psykologforeningen i forvejen stærkt, fordi vi ikke mindst de seneste år har fremmet vores position og er rykket tættere på politikerne, både i formelle og uformelle fora. Vi har fået mere taletid, så at sige.

Med vores stærke og brede netværk til det politiske system, myndigheder og andre interesseorganisationer bliver vi i stigende grad hørt og set – og respekteret. Vi er kendt for at bidrage med input, der er hævet op over egeninteresser.

Naturligvis glemmer hverken vi eller andre, at vi er psykologernes forening og med vores initiativer fremmer psykologernes sag. Men den er også faglighedens sag. Og den går hånd i hånd med brugerne, som psykologien dybest set skal tjene.

Leder (pdf)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge