Har du lyst til at skrive til nettet?

 I
  • Er du autoriseret, specialist, ph.d. eller erfaren inden for et specifikt fagområde?
  • Har du erfaring med faglig formidling?
  • Har du lyst til at formidle psykologi til almindelige danskere?

Så har vi brug for dig. Dansk Psykolog Forening lancerer i 2017 en borgerportal om psykologi. Portalen skal
yde lettilgængelig og relevant hjælp i borgernes hverdag som en kvalificeret guide til viden om psykologi,
psykiske diagnoser, behandling og psykisk sundhed.

Vi søger medlemmer, der:

  • Kan formidle psykologi i et letforståeligt sprog – eller har lyst til at lære det
  • Har lyst til at bidrage med minimum 2-4 artikler årligt
  • Har lyst til at bidrage frivilligt

De vigtigste opgaver
Indholdet til hjemmesiden produceres løbende op til lancering. Vi har allerede et hold skribenter i gang med at skrive inden for emner som depression, angst, stress og familieliv. Vi søger nu skribenter til at skrive artikler inden for temaerne Personlig udvikling, Arbejdsliv og Børn & Unge. Vi har allerede nogle ideer til artikler, men udvikler også ideer i samarbejde med dig.

Du bliver en del af et netværk af psykologer, der producerer indhold på opdrag fra redaktøren for hjemmesiden og en digital redaktionsgruppe. Gruppen består af psykologer.

Du vil ved opstart blive grundigt introduceret til udformningen af artikler og modtage en skrive-guide med eksempler på formater og sprogbrug.

Vi tilbyder mulighed for:

  • At blive synlig med din faglige viden og dit navn på en velbesøgt hjemmeside
  • Kompetenceudvikling i form af skriv-til-nettet kurser
  • Sparring på udformning af artikler, korrektur, opsætning og redigering
  • At hjælpe borgerne til den bedst mulige information om psykologiske emner

Lyder det som noget for dig, så skriv en mail til Tina Brændgaard Nissen (digital redaktør) tbn@dp.dk eller
ring mobil 3080 9077. Fortæl kort om din baggrund og hvad du er interesseret i at skrive om. Du er også
meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge