Har du overvejet at blive ydernummerpsykolog?

 I

Mange psykologer overvejer på et tidspunkt i deres karriere at søge om at få ydernummer og dermed blive en del af det offentlige sundhedsvæsen med de muligheder og krav, det medfører. Siden psykologordningens begyndelse i 90’erne har der været mange om buddet til besætte de ledige ydernumre, og der er stadig stor interesse.

Men vi ser i disse år en tendens til, at flere opsiger deres ydernummer, blandt andet for at gå på pension, og at der er færre ansøgere for hvert ydernummer, der slås op til besættelse. Vi ser også, at ydernumre i landets udkantsområder i nogle tilfælde er vanskelige at besætte på grund af manglende ansøgere. Endelig er der de senere år sket en gradvis udvidelse af målgrupper og økonomi i psykologordningen senest med Finanslovsaftalen for 2021, og vi arbejder derfor på, at der bliver oprettet flere ydernumre. Det er dog de enkelte regioner, der selv bestemmer, om de vil oprette nye ydernumre.

Læs mere om den seneste udvidelse af ordningen her. 

Hvad vil det sige at have ydernummer?

Som ydernummerpsykolog er du på en og samme tid selvstændig erhvervsdrivende og en del af det offentlige sundhedsvæsen. Derfor skal du både have mod på at drive virksomhed med den selvstændighed og den risiko, det indebærer. Og du skal samtidig være indstillet på, at du som en del af det offentlige sundhedsvæsen bliver mødt af en række krav og ikke bestemmer alting selv. Som selvstændig ved man, at kunden stiller krav. Og når du er ydernummerpsykolog, er det offentlige sundhedsvæsen din største kunde.

Du modtager klienter, der er henvist til psykologhjælp af deres praktiserende læge, hvis de falder inden for en af de 11 henvisningskategorier, ex. klienter med let til moderat angst eller depression, ofre for røveri og vold eller pårørende til personer med alvorligt invaliderende sygdom. Honoraret er fastsat gennem forhandlinger mellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Klienten får et offentlig tilskud på 60 procent og skal selv betale de sidste 40 procent.

Som ydernummerpsykolog skal du følge bestemmelserne i den såkaldte praksisoverenskomst. Flere ydernummerpsykologer oplever, at der følger stadig flere administrative opgaver med arbejdet i ordningen. Og så er man som ydernummerpsykologer underlagt økonomistyring, det vil sige en regulering af, hvor meget man må omsætte for i psykologordningen. Et andet emne, der fylder meget hos ydernummerpsykologerne er det stigende fokus på kvalitet i sundhedsvæsenet, hvilket blandt andet betyder, at psykologer med ydernummer skal akkrediteres og på sigt indberette data til en klinisk kvalitetsdatabase med henblik på at følge kvalitet og effekt i den offentlige psykologordning.

Ydernumre besættes efter ansøgning og efterfølgende faglig bedømmelses i Bedømmelsesudvalget. Kvalifikationskravene er autorisation, erfaring med privat praksis samt erfaring med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af den offentlige psykologordning.

Hvis du vil søge

Der kommer opslag med ledige ydernumre to gange årligt. Vi orienterer på hjemmesiden og i nyhedsmail. Næste opslag af ledige ydernumre kommer 12. februar 2021 og er til besættelse 1. juli 2021.

Overvej at søge geografisk bredt. Der er altid flest ansøgere til ydernumrene i de store byer. Omvendt har det været vanskeligt at få besat ydernumre i eksempelvis Stevns Kommune, Lolland Kommune, Ringkøbing Kommune, Haderslev Kommune.

Læs mere om ansøgning og tildeling af ydernumre her, hvor vi også orienterer om de ledige ydernumre.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om at søge ydernummer. Skriv på dp@dp.dk eller ring på 3526 9955.

 

Kom med indenfor hos en ydernummerpsykolog

Sidste år bragte Magasinet P en reportage fra ydernummerpsykolog Gregers Gertsens klinik i Løgstør. Læs reportagen her og få et indblik i en ydernummerpsykologs hverdag.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge