Har vi opnået det vi ville – Konference om nationale kliniske retningslinjer

 I

Under overskriften ”Har vi opnået det vi ville” afholder Sundhedsstyrelsen konference om de nationale kliniske retningslinjer den 24. november fra kl 9.00 til 16.00 på Vesterbro i København.

Konferencen gør status på arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer. Der vil være fokus på implementering af retningslinjerne samt kvalitet, sammenhæng og prioritering på sundhedsområdet.

Årets hovedtaler er Fergus Macbeth, der er tidligere direktør for Centre for Clinical Practice ved National Institute for Health and Care Excellence (NICE) og har stor erfaring med udviklingen af evidensbaserede retningslinjer. Konferencen afsluttes med en paneldebat med repræsentanter fra Danske Regioner, KL og et udvalg af faglige selskaber og organisationer. Se det fulde program her.

Målgruppen er sundhedspersonale, planlæggere, ledere og beslutningstagere i regioner, kommuner mv., faglige selskaber og organisationer samt patientforeninger, politikere, journalister og andre med interesse for kvalitet indenfor sundhedsområdet.

Det koster 800 kroner at deltage og tilmelding skal ske via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Om den nationale kliniske retningslinjer
Godt og vel halvdelen, 27, af de i alt omkring 50 nationale kliniske retningslinjer er klar. Og de sidste skal være klar i løbet af 2016. For øjeblikket arbejdes der intenst med emner som alkoholmisbrug, OCD, unipolar depression og psoriasis – og i løbet af efteråret 2015 fortsætter indsatsen med emner som antibiotika ved behandling af angst hos børn og unge, rehabilitering af patienter med prostatakræft og anoreksi.

Dansk Psykolog Forening har via de faglige selskaber og sektioner udpeget repræsentanter til arbejdsgrupper i alt 16 arbejdsgrupper, der har eller er i gang med at lave nationale kliniske retningslinjer inden for afgrænsede kliniske problemstillinger.

Hver retningslinje indeholder 8-10 udvalgte, og de kliniske problemstillinger er prioriteret af den nedsatte faglige arbejdsgruppe ud fra, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensgrundlaget. Typisk består en arbejdsgruppe af omkring 10 eksperter fra forskellige fagområder, så de psykologer, der sidder i arbejdsgrupperne, arbejder typisk sammen med læger, fysioterapeuter, sygeplejesker og andre relevante faggrupper om retningslinjerne.

Arbejdsprocessen er krævende og udpegede repræsentanter for Dansk Psykolog Forening yder således en kæmpe indsats med udformningen af retningslinjerne, hvilket blandt andet omfatter metodeundervisning, systematisk læsning og vurdering af forskningslitteratur på området og faglige diskussioner i arbejdsgruppen.

Læs færdiggjorte, igangværende og planlagte kliniske retningslinjer samt om tilblivelsesprocessen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om NKR.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge