Henning Due: Et privilegium at skrive om psykologi

 I

Henning Due er journalist og pressemand i Dansk Psykolog Forening og derfor i tæt kontakt med mange medlemmer om væsentlige, principielle historier til dagspressen og Magasinet P. Hør om de opgaver og udfordringer, han støder på i mødet med psykologerne og psykologien. Og tip ham om de gode historier.

Tekst og video af Nana Lykke, webredaktør

– Når jeg skal have en historie i pressen, så foregår det typisk ved, at fx jeg eller formand Eva Secher Mathiasen får en idé til en historie om psykiatri, anbringelse af børn eller om flygtninge, der ikke får den behandling de skal have. Der er mange muligheder, og de historier kan fødes på alle mulige måder fx af ny forskning eller lovgivning, som DP skal have en holdning til.

– Presseindsatsen kan også starte i Dansk Psykolog Forenings politiske analyseafdeling med en historie, der hviler på forskellige statistikudtræk baseret på sundhedsdata, fx behandling med antidepressiv medicin eller andre udviklingstal, fortæller Henning Due.

Kilderne og baglandet er vigtigt
– Et godt eksempel var, da vi for nogle måneder siden både i Magasinet P og på nettet bragte en historie om, at Region Hovedstadens psykiatri langt om længe havde besluttet at ville afskaffe den såkaldte ydelsesstyring. Det var en historie, der opstod i samarbejde mellem DP og Dansk Sygeplejeråd og en lægefaglig organisation.

Historien opstod ved, at vi fik informationerne, og vi blev så enige om, at det var en historie, som vi skulle gøre et nummer ud af i pressen. Der skrev jeg en artikel, som trak en masse overskrifter i dagspressen, og som blev læst flittigt, også af DP’s medlemmer.

– En vigtig historie, der også viser noget om, at vores bagland er vigtigt, hvis vi skal komme ud og sætte en dagsorden med noget af det, der optager DP’s medlemmer og mange andre faggrupper som relaterer sig til det arbejde, psykologer laver.

Mit job er at brande psykologer i et positivt lys
– Mit job som journalist ved Magasinet P er jo – udover at sætte en dagsorden, der har psykologisk relevans og som adresserer hvad psykologi kan – at brande psykologer, gerne i et positivt lys. Og den fordom jeg også møder nogle gange – og det er jo en klassisk fordom overfor journalister – det er, at jeg ønsker at trække en eller anden sensationsbåren overskrift frem og i øvrigt ikke har blik for nuancer og den virkelighed derude, som jo aldrig er sort/hvid.

– Den forsøger jeg jo selvfølgelig at mane til jorden. så godt jeg kan, når jeg taler med medlemmerne, og når jeg kontakter det som kunne blive en kilde i min artikel, og jeg behandler dem med stor respekt. Men det er en opgave, som jeg kan mærke er vigtig at gå derud med åbent sind med og tage hånd om.

Psykologers fordomme bliver oftest til tillid
– Sagen er jo den, at journalistik ikke kun er tabloid og sensationsbåren. Journalistik kan jo også være dybdegående og undersøgende og inspirerende for en faggruppe, og ikke mindst kan den flytte nogle ting og nogle fordomme også i faget, og det er jo det, der er mit job.

– Og det job kræver jo også, at jeg har en god relation psykologerne, som jeg jo også bruger som kilder, så det virker som om – når man først har talt med mig og oplevet, hvordan en artikel bliver til – at der opstår en rimeligt god tillid. Det er en af de udfordringer, jeg arbejder med, og som på en positiv måde er en del af min hverdag.

Det bedste ved at arbejde med psykologer og psykologi
– Det bedste ved at arbejde med psykologer og psykologi, det er, at det er et felt og et fag – også for en journalist – der har rigtig mange aspekter. Det er et fag og et virke, som har forskydninger ind i mange fagområder og mange områder af samfundet.

– Det handler om alt fra inklusion til integration, psykiatri og behandling af folk med psykiske lidelser, normalitet og afvigelse, hvordan skal man være menneske. Der er eksistentielle problematikker i psykologi.

– Det er universelle problemstillinger, der adresseres af psykologi og som løses af psykologer, og det kommer ind i kernen af det at være menneske, altså følelser og adfærd og regulering af samme. Det er ganske enkelt rigtig godt og spændende stof, som rigtig mange mennesker synes er interessant at læse om og blive klogere på, så på den måde er det et privilegium at skrive om det her stof.

Tip Henning om gode historier

Henning Due er journalist og pressemand i Dansk Psykolog Forening og opfordrer her psykologerne til at tippe ham om de gode historier.

– Du kan helt konkret hjælpe mig ved at kontakte mig eller vores glimrende redaktør Ulrikke Moustgaard ved Magasinet P .

Tip os, hvis du har et bud på en spændende fagperson, en spændende psykolog, forsker der kommer til landet, på en faglig problemstilling, du oplever derude i hverdagen, enten i klinisk praksis eller i dit forskningsarbejde, eller hvad du måtte arbejde med fra PPR osv.

– Eller det kunne være et tip om et problem med arbejdsmiljøet hvor du er.

– Uanset hvad, så er der ikke noget der hedder dumme idéer eller forslag. Vi vil hellere have en idé for meget end en for lidt.

Det bedste ved at arbejde med psykologi

“Det bedste ved at arbejde med psykologer og psykologi, det er, at det er et felt og et fag – også for en journalist – der har rigtig mange aspekter.

Det er universelle problemstillinger, der adresseres af psykologi og som løses af psykologer, og det kommer ind i kernen af det at være menneske, altså følelser og adfærd og regulering af samme.

Det er ganske enkelt rigtig godt og spændende stof, som rigtig mange mennesker synes er interessant at læse om og blive klogere på, så på den måde er det et privilegium at skrive om det her stof.”

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge