Høj jobvækst sikrer forsat fald i ledigheden

 I

For 4. måned i træk falder ledigheden blandt psykologer og er nu nede på 4,1 %. Blandt akademikere generelt ligger ledigheden på 4,2 %.

Selv om en begyndende optimisme spirer i Danmark og flere økonomer slår fast, at krisen er overstået, skiller en markant jobvækst blandt psykologerne sig ud fra den generelle udvikling på arbejdsmarkedet. På det akademiske område er der ifølge tal fra A-kasserne sket en vækst pr. år på 3,7 % nye stillinger. Blandt psykologer er væksten imidlertid på 7,7 % inden for det sidste år. Det er 440 nye psykologjob på et år.

I Dansk Psykolog Forening forventer vi, at ledigheden forsat vil falde det næste halve år, og at der er plads på arbejdsmarkedet til nye kandidater. For det er stadig psykologdimmitender, der er hårdest ramt med en ledighed på 26,3 %. Blandt nyuddannede akademikere generelt ligger ledigheden på 30,2 %.

I Aalborg, Aarhus og København er det sværest for nyuddannede psykologer at finde det første job. Dimmitender fra Odense drager fordel af, at der flere steder i regionen er mangel på psykologer. Socialøkonomer har døbt området, der omfatter Sydsjælland, Sydhavsøerne, Fyn, Sydjylland og Vestjylland, den rådne banan. Dette område er præget af flere ældre, lavere indtægter og flere ledige – men altså markant lavere ledighed blandt psykologer – helt ned til 1,4 % i Vestjylland.

Der er lys forude, men foreningens bedste råd til ledige er stadig, at de skal søge bredt både geografisk og fagligt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge