Høringssvar om forældreansvarsloven mv.

 I

Høringssvar om udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.)

Læs høringssvaret her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge