Høringssvar om undervisning til uden- landske børn og unge

 I

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge.

Se høringssvaret her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge