Høringssvar om bekendtgørelse om adoption

 I

Dansk Psykolog Forening har afgivet høringsvar om udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke).

Læs høringssvaret.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge