Høringssvar om vejledning vedr. tvang i psykiatrien

 I

Høringssvar over vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger samt vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningssamtaler/koordinationsplaner.

Se høringssvaret her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge