Høringssvar om ændring af sundhedsloven mm.

 I

Læs Dansk Psykolog Forenings høringssvar vedrørende forslag til ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge