Husk at evaluere din lønforhandling. Tilfredsheden tegner til at være høj, men vi savner flere svar

 I

Dansk Psykolog Forening evaluerer løbende medlemmernes tilfredshed med sekretariatets forhandlinger af deres løn. De foreløbige resultater af evalueringerne tegner et billede af høj tilfredshed. Svarprocenten ligger på 50, og vi vil rigtig gerne have mange flere svar. Så send os derfor din evaluering, når du har fået forhandlet din løn.

Sådan kører evalueringerne
Siden 15. marts 2019 er hver eneste lønforhandling blevet afsluttet med, at det pågældende medlem umiddelbart efter har modtaget en mail med opfordring til at besvare seks spørgsmål om deres tilfredshed med processen, kommunikationen og det endelige lønresultat. Og evalueringerne kører stadig efter hver eneste lønforhandling.

Ved den første opgørelse af resultaterne efter det første halve år med evalueringer havde sekretariatet forhandlet 151 lønsager for offentlige ansatte medlemmer. Her viste tilfredsheden sig af være ret høj med en gennemsnitsscore på mellem 3,2 og 3,8 på en 4-punktsskala, hvor man kan svare I høj grad (4), I nogen grad (3), I mindre grad (2) og Slet ikke (1).

Tilfredsheden var ret høj
Højest var tilfredsheden med processen og kommunikationen, altså på spørgsmål om, medlemmet oplevede at blive mødt professionelt og respektfuldt, med klar og forståelig kommunikation om rammerne for forhandlingen og dens proces, og om forhandlingen blev gennemført både professionelt og med høj kvalitet. Her lå tilfredsheden i gennemsnit på 3,4 – 3,8 på 4-punkts-skalaen.
Men også spørgsmålet om tilfredsheden med selve resultatet i kroner og ører lå relativt højt på 3,2.

Giv os flere svar
Selv om svarprocenten på 50 procent er rimelig pæn, så vil vi gerne have en meget større svarprocent og dermed et bedre datagrundlag,

Vi opfordrer derfor alle medlemmer, der får forhandlet løn fremover til at besvare de seks spørgsmål i spørgeskemaet. Det tager kun et øjeblik, og det giver os en sikkerhed for, at vi i næste opgørelse af medlemstilfredsheden med lønforhandlingerne står på et solidt grundlag for at vurdere jeres tilfredshed med vores indsats.

FAKTABOKS

Evalueringerne af medlemmernes tilfredshed med deres lønforhandlinger er punkt 2.1 på Arbejdsprogram 2018-21, som medlemmerne på generalforsamlingen i 2018 besluttede at bestyrelsen skulle arbejde for.

Her står der bl.a., at der skal være politisk og ledelsesmæssigt fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed og at formålet er at opnå de bedst mulige resultater i forhandlingerne om medlemmernes løn samt høj medlemstilfredshed og politisk overblik over området.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge