Hvad der venter os

 I

Når det gamle år går på hæld, er tiden kommet til at kigge ind i fremtiden og forestille sig, hvad det nye år vil bringe, og hvor vi er på vej hen. Det har i over tre årtier været temaet for det anerkendte internationale tidsskrift The Economist’s årlige publikation The World in XX, hvor forskere, meningsdannere og eksperter skriver om de store aktuelle trends på hvert deres specialområde og på den baggrund forsøger at forudsige, hvilken vej, verden bevæger sig hen i den kommende tid.

I år kan man læse om både selvkørende biler og nye opdagelser i rummet i The World in 2018. Men også om psykisk sundhed i det moderne arbejdsliv, hvor ny teknologi kan være en hjælp, men også en risikofaktor for fx at udvikle stress eller psykiske lidelser, fordi grænserne mellem arbejdsliv og fritid bliver mere og mere flydende.

At et af verdens mest anerkendte økonomisk-politiske tidsskrifter tager psykisk sundhed op i den årlige spåkugle er interessant. Det fortæller noget om, hvad verden er optaget af – og også hvilke udfordringer, der efterspørges viden om og løsninger på her i 2018.

Derfor er det heller ikke overraskende, at en anden ny spåkugle- og trendpublikation, nemlig verdens største psykologforening, American Psychological Associations (APA) 10 Trends to Watch in Psychology – psykologiens svar på The World in 2018, kunne man sige – fortæller, at psykologisk forskning, viden og faglighed er mere og mere efterspurgt på en bred vifte af områder, uanset om det er private virksomheder, der ønsker bedre bundlinjer eller bedre produkter, eller offentlige og private samfundsorganisationer, der arbejder for folkesundhed, med teknologi eller bedriver forskning.

Et eksempel er ny teknologi. Velfærdssamfundet, som vi har kendt det igennem de seneste generationer, står for fald, fordi den demografiske udvikling med mange ældre, der lever længere, og samtidig færre yngre til at generere nye skattekroner, betyder, at vi i fremtiden ikke har lige så mange midler til at tilbyde den velfærd og støtte, som vi har været vant til. Derfor satser vores politikere på, at teknologi kan være med til at løfte opgaven. I den proces har vi brug for indsigt og kloge hoveder. Dem, der kan udvikle systemernes infrastruktur. Og dem, der kan udvikle systemerne, så de passer til mennesker og deres behov. Det arbejde er masser af psykologer lige nu involveret i. De udvikler og forsker i apps, software og devices, der kan gøre en forskel for mennesker. I december tildelte Region Syd fx Psykiatriens Forskningspris til en psykolog, der som ph.d.-studerende forsker i, hvordan online behandlingsprogrammer mod depression kan kombineres med traditionel psykologisk behandling med fysisk fremmøde for at opnå bedst mulig effekt.

Et andet eksempel, der fremhæves i APAs trendrapport, er psykologers bidrag til genforskningen, nemlig epigenetikken. Epigenetikken handler om, hvordan det levede liv påvirker måden, hvorpå den næste generations genudtryk bliver, og repræsenterer på den måde en helt afgørende udvikling i vores forståelse af arvelighed. Et samfunds væsentligste aktie er sunde, stærke borgere, men lige nu er vi udfordret af, at flere og flere får en psykisk lidelse, at mange udvikler et misbrug, eller at vores børn og unge ikke altid trives og udvikler sig bedst muligt. Epigenetikken kan ifølge forskerne komme til at ændre hele måden, vi anskuer og behandler alt fra cancer til misbrug på i takt med, at vi kommer til at forstå mere og mere om, hvordan udefrakommende påvirkninger præger mennesker og deres adfærd i generationer. En tendens, der også ses herhjemme, som man kunne læse her i Magasinet P i november i et interview med en professor i udviklingspsykologi, der peger på epigenetikkens potentiale til at revolutionere den måde, vi fx laver børne- og familiepolitik på.

Der er brug for psykologfaglighed i en verden, hvor samfundene lige nu forandrer sig hastigt og skaber nye problemstillinger, der kræver nye indsigter og svar – og nye måder at indrette sig og tænke på. Det gælder både ’gamle’ områder, psykologer længe har beskæftiget sig med fx børns udvikling eller i psykiatrien, men også nye områder, hvor psykologer traditionelt ikke har været at finde som fx i finanssektoren eller IT-branchen.

Som altid byder også den fremtid, der kommer nu, på udfordringer, som vi skal være sammen om at gå i møde. Vi får opgaver af både politisk, økonomisk og sundhedsmæssigt art i Danmark og i resten af verden. Forandringer fremkalder naturligt bekymring for, om vi kan klare det ukendte. Men forandring byder også lige så naturligt på nye muligheder og, formentlig, bedre løsninger, på problemer, vi har kendt længe.

Leder pdf

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge