Hvad skal der til for at flere psykologer vælger ledelse som karrierevej?

 I

Hvad skal der til for at flere psykologer vælger ledelse som karrierevej? Det er et af de centrale spørgsmål, som en ny rapport fra sekretariatet kaster lys på.

Rapporten ’Psykologer i ledelse’ er del af arbejdet med foreningens arbejdsprogram punkt 2.11, som har til formål at få flere psykologer til at vælge ledelse som karrierevej.

Du finder rapporten her.

Baggrund

Der har de sidste år været et fald i antallet af psykologer i ledelse. I dag er færre end 300 ud af foreningens ca. 11.000 medlemmer ledere.

En ny undersøgelse fra Dansk Psykolog Forening afdækker de faktorer, som henholdsvis motiverer og hæmmer vores medlemmer i deres overvejelser omkring ledelse, samt de udfordringer de psykologer, som er motiveret for ledelse møder. Undersøgelsen er også nysgerrig på, hvorfor medlemmer fravælger ledelse som karrierevej, mens kun få vælger ledelse. Endelig ser undersøgelsen på, om en diplomuddannelse i ledelse og/eller andre kompetenceudviklingsforløb under Dansk  Psykolog Forening har interesse for medlemmer.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse samt en kvalitativ afdækning blandt medlemmerne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge