Hvis vi løfter i forening

 I

Regeringen har nedsat et udvalg, Psykiatriudvalget, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

Vi mangler ikke argumenter for at træde entusiastisk ind i et sådant arbejde. Herhjemme har Danske Regioner påvist, at en god psykiatri fører til samfundsmæssige besparelser, og også internationalt er der evidens for omfattende ressourcebesparelser på sygedagpenge, tabt arbejdsfortjeneste, forbrug på andre sundhedsydelser mv. Bliver vi i pengenes verden, har en EU-undersøgelse vist, at psykiatrien står for 25 procent af sygdomsbelastningen på samfundsøkonomien – det er 50 procent mere end både kræftområdet og hjerte-kar-sygdomme.

Den sidste oplysning fremkom på det debatmøde, Psykiatriudvalget afholdt 27. november 2012. Her var alle interessenter på området indbudt, faglige selskaber, patientforeninger, organisationer m.fl. Regeringen lægger tydelig vægt på, at alle input til, hvordan indsatsen for personer med psykiske sygdomme kan forbedres, skal i spil.

Et vældigt idékatalog vokser frem som resultat af den inspiration og de debatter, et sådant møde afføder. Af oplæg, workshops og faglig udveksling udspringer dels helt nye ideer om samarbejdsformer på tværs af sektorer og andre skillelinjer, dels en tagen hinanden i ed på, at mennesker med sindslidelser skal have mulighed for at leve selvstændigt og meningsfuldt i samfundet.

I Dansk Psykolog Forening har vi længe peget på behovet for at forbedre vilkårene for patienten, fx gennem en reduktion i ventetiden til udredning, behandling og rehabilitering. Der vil også være stor gevinst for kvaliteten for borgerne at hente ved et bedre, bredere og tværfagligt samarbejde mellem kommuner og regioner, så ellers gode forløb ikke går tabt, når patienten skifter hænder.

Stort indtryk gjorde indlægget fra en mangeårig psykiatripatient, i hvem alle deltagere så en stærk ressourceperson. Hendes spildte år, indtil hun uden for systemet blev ’mødt’ af en forstående person, var menneskeligt set stærk kost. Selv fremlagde hun et millionregnskab for, hvad hun havde kostet samfundet undervejs.

Som tidligere påvist: Der er god økonomi i gode liv og rigtig dårlig økonomi i dårlige liv. Det er sandelig nu, vi skal forene kræfterne for et løft i psykiatrien.

Leder (PDF)

Kommentarer
  • Lone Gerup Adamsen
    Svar

    Psykoterapi i psykiatrien må løftes
    Psykoterapi er underprioriteret og overset som essentiel behandlingsmetode for psykiske lidelser i udviklingen i psykiatrien. Psykologer er fortsat en minoritet blandt faggrupperne de fleste steder, selvom patienterne og pårørende kunne ønske at der i den samlede behandling også kunne indgå psykologsamtaler. Der er meget godt at sige om specialpsykologer i psykiatri, men der den risiko, at det betyder at psykologers fineste opgave i det menneskelige møde i psykoterapien glider endnu mere i baggrunden. Det må være afgørende at psykoterapi med dens veldokumenterede effekt fremmes som centralt i psykiatrisk behandling og at psykologer (og psykoterapeutiskmindede psykiatere) ansættes i langt højere grad. Det vil koste på den korte bane, men på den lange bane vil vi se, at mennesker kan komme sig efter psykisk sygdom med bedre livskvalitet og med bedre funktion og passende medicin i stedet for den massive polyfarmaci (medicinering med mange forskellige præparater), der desværre er så omfattende og dyr, fordi psykiatrien kommer til kort i en ensidig neurobiologisk sygdomsopfattelse.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge