Hvor trykker skoen

 I

Er psykologer mere stressede end andre? Det har man for nylig kunnet læse i pressen, og med forbehold for journalistisk stramning tyder noget på, at psykologer i højere grad end mange andre faggrupper oplever at føle sig stressede.

De voldsomt høje stresstal, der er meldt ud, har ganske vist ikke kunnet klare et faktatjek. Men selv de korrigerede tal maner til eftertanke: i en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø oplyser 21 % af psykologerne, at de inden for de sidste to uger ofte eller hele tiden har følt sig stressede. Det er for mange i lyset af et gennemsnit på 15 % for alle erhvervsgrupper.

Umiddelbart undrer tallene. Psykologerne i undersøgelsen er jo repræsentanter for en privilegeret samfundsgruppe. De har ikke blot formået at gennemføre deres drømmestudium, de har også haft held med at få job inden for deres fagområde, og de arbejder typisk i fagligt inspirerende job præget af stor selvstændighed. Så hvor trykker skoen?

Fra Psykologforeningens kommunale undersøgelse i 2009 kender vi imidlertid noget af svaret. Vi ved, at modsatrettede forventninger og uklare krav er hverdag for mange psykologer. Og vi ved, at psykologer har travlt – ofte i usund grad. I vores undersøgelse svarede ikke mindre end halvdelen, at de var belastede af arbejdsmængden, og mange havde ikke mulighed for at sige fra over for nye opgaver. Fra psykiatrien melder tillidsfolkene om rigide kontrolsystemer og ydelseskrav, som presser både arbejds- vilkårene for de ansatte og kvaliteten for patienterne.

Men vores egne tal er ikke aktuelle nok. Hverken som guide for vores daglige arbejde for psykologers vilkår eller til at danne grundlag for krav til de næste OK-forhandlinger, hvor arbejdsvilkårene med stor sikkerhed bliver et tema.Derfor er det ”viden til tiden”, at AC netop har besluttet at sætte gang i en stor undersøgelse af akademikeres psykiske arbejdsmiljø.

Nye valide tal er på vej – tal, vi afventer med spænding. Privilegeret eller ej: nedslidningen skal nok melde sig, hvis arbejdsmiljøet halter.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge