Hvordan undgår du kritik fra Psykolognævnet?

 I

Da psykologloven blev ændret i sommeren 2017 var det vigtigt for Dansk Psykolog Forening at sikre, at man som psykolog kan få kendskab til, hvilke regler man skal leve op til for at undgå kritik i en sag ved Psykolognævnet. Derfor pressede DP på for at sikre større åbenhed omkring Psykolognævnets praksis. Det lykkedes.

Psykolognævnet har netop offentliggjort deres retningslinjer for de afgørelser, der bliver truffet i nævnet.

Retningslinjerne forklarer, hvad du skal leve op til som psykolog. Retningslinjerne omhandler både gældende lovgivning og den praksis som Psykolognævnet fastlægger. Derfor er det vigtigt, at du læser retningslinjerne.

Find retningslinjerne her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge