Giv psykologer lov til at udrede og diagnosticere

 I

Bragt i Dagens Medicin den 6. marts 2015

Ser man bort fra retten til at udskrive medicin, findes der ikke én eneste funktion i psykiatrien, som en psykolog ikke kan udføre.

Dagens Medicin bragte i nr. 3/2015 en artikel med overskriften ’Sygeplejersker udreder psykiatriske patienter’.

Ifølge artiklen er det daglig praksis på en af landets største psykiatriske afdelinger, Aarhus Universitet, Risskov, at sygeplejersker varetager udredningsopgaver af psykiatriske patienter. Opgaver, der bør udføres af en specialpsykolog eller speciallæge i psykiatri.

Ifølge Thomas Middelboe, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, skyldes den uheldige tendens en af blanding af økonomisk smalhals, manglende personale og øgede krav til papirarbejde rundt omkring på regionernes psykiatriske afdelinger.

Samtidig er antallet af lægehenvisninger til psykiatrien eksploderet de seneste år.

Ifølge Dansk Psykiatrisk Selskab er antallet af årlige lægehenvisninger steget med 34 procent alene fra september 2013 til september 2014.

Problemet må kun forventes at blive større, når behandlingsretten træder i kraft til efteråret, og foreløbig har de regionale psykiatriledelser forsøgt at få de værste pukler nedbragt med drypvise pengeindsprøjtninger.

I Region Midtjyllands og Region Hovedstadens Psykiatri har man afsat tocifrede millionbeløb til bl.a. at ansætte flere psykologer.

Alligevel vælger psykiatridirektører ifølge artiklen i Dagens Medicin at bruge sygeplejersker til den første, afgørende patientsamtale, hvor det vurderes, om patienten skal i behandling eller tilbagehenvises til egen læge eller psykiater.

Når nu en af psykologernes kernekompetencer netop er udredning og behandling af psykiske lidelser, kan man undre sig over, at de nyansatte psykologer ikke for længst har erstattet sygeplejerskerne i udredningscentrene?

Psykologer er den eneste faggruppe i psykiatrien med en grunduddannelse i psykens udvikling og patologi.

Psykologer med specialistuddannelse har i dag fem års forskningsbaseret træning i psykologiens grunddiscipliner, som giver særlig indsigt i bl.a. psykens udvikling, psykopatologi, kognition, psykoterapi, personlighedspsykologi, socialpsykologi, efterfulgt af syv års videreuddannelse.

Desuden har psykologer siden 2010 kunnet gennemføre en fireårig specialistuddannelse i psykiatri, der ifølge ’Bekendtgørelse om specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri’ betyder, at specialuddannede psykologer i voksen- og børne- og ungdomspsykiatri kan undersøge, behandle og diagnosticere patienter.

Ser man bort fra retten til at udskrive medicin, findes der kort sagt ikke én eneste funktion i psykiatrien, som en psykolog ikke kan udføre.

Set i det lys er det uheldigt, at Socialdemokraternes psykiatriordfører, Karen J. Klint, i Dagens Medicin citeres for at sige, at kun læger og psykiatere har ret til at diagnosticere. Den slags udtalelser holder ganske enkelt ikke i retten. Bogstaveligt talt.

Psykiatrien kan hverken undvære speciallæger i psykiatri eller specialpsykologer. De to faggrupper supplerer hinanden godt med de forskellige kompetencer, som de bringer med ind i samarbejdet.

Derfor er det også ærgerligt at se eksempler som det, artiklen i Dagens Medicin belyser, hvor den mest kvalificerede faggruppe i psykiatrien ikke får lov til at tage sig af udredningsarbejdet.

På den korte bane betyder fravalget af psykologer en ringere behandlingskvalitet, der i sidste ende går ud over patienternes ve og vel, og på den længere bane har fravalget af psykologer den konsekvens, at den højst tiltrængte modernisering af psykiatrisektoren skydes til hjørne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge