IGP netværk inviterer til stiftende generalforsamling

 I

Vil du være med i et netværk, der har fokus på en integration af eksisterende psykologisk viden, for på det grundlag at kunne skabe en mere helhedsorienteret psykologisk praksis i fremtiden?

Så mød frem til stiftende generalforsamling i Psykologfagligt Netværk for Integrativ Gestalt Praksis i Psykologforeningens lokaler på Åboulevarden 31, Aarhus C. den 21. november 2017, kl. 17 – 20.30.

Netværket henvender sig til psykologer, der med eller uden gestaltbaggrund arbejder integrativt og helhedsorienteret med terapi, coaching eller organisationsarbejde.

Netværkets første større arrangement bliver IGP-konferencen d.10. marts 2018 med titlen: Selvregulering i en kompleks verden, person-kultur-natur, med keynote-speakers: Andreas Weber, Carsten René Jørgensen, Mia Skytte O’Toole, Hanne Hostrup og Jan Tønnesvang.

Hvad er IGP

– IGP skal ikke forstås som endnu en ny bølge af teori og metode, men snarere som et bud på en almen rammesætning for psykologisk teori og intervention. Som sådan repræsenterer IGP en psykologisk meta-metodologi, som kan fungere på tværs af forskellige psykologfaglige områder og tilgange, fortæller en af stifterne af det nye netværk, Mikael Sonne.

 

 

Læs Mikael Sonnes præsentation af netværkets fokus her:

Hvordan sikrer vi som psykologer at arbejde helhedsorienteret, så vi ikke tænker for snævert omkring de hele mennesker, vi arbejder med? Hvordan vægter vi f.eks. vores perspektiver på personer og deres systemkontekster, så vi undgår utilsigtet individualisering og overdiagnosticering og samtidig anerkender den enkeltes personlige ansvar?

En helhedsorienteret og integrativ psykologisk teori og praksis må anerkende, differentiere og søge at forstå samspillet mellem: den enkelte persons fænomenologi og mentale organisering (indre ental), personens adfærd og krop/hjerne (ydre ental), systemkontekst og observerbare interaktioner (ydre flertal) samt den delte mening og kultur (indre flertal). Til dette anvender vi i Integrativ Gestalt Praksis den såkaldte kvadrantmodel, der skelner mellem indre og ydre forhold ved både entals og flertals manifestationer af de fænomener, man arbejder med.

Menneskers interaktion med omverdenen implicerer kontinuerlige selvregulerende perceptuelle meningsdannelsesprocesser. I studiet af disse meningsdannelsesprocesser (gestaltningsprocesser) kan forskellige delaspekter og perspektiver vægtes: kognitive, emotive, konative og adfærdsmæssige aspekter, henholdsvis psykodynamiske, systemiske, biologiske, fænomenologiske, antropologiske, juridiske, samfundsmæssige, økonomiske, økologiske og flere andre perspektiver.

IGP arbejder med at udvikle modeller, der integrativt anerkender kompleksiteten af delaspekter og perspektiver på den større helhed og som samtidig er generiske, hvilket vil sige, at modellerne kan tilpasses og anvendes i forskellige kontekster og indenfor forskellige discipliner.

Udover kvadrantmodellen, arbejder vi med modeller for selvreguleringsprocesdynamik og praksismodeller baseret på videnskabeligt baseret viden om vitalisering af psykologiske grundbehov, tilværelseskompetence og eksistensvilkår.

Vil du være med i netværket, men kan du ikke komme, så skriv mail til Stine Lystrup på stinely.aarhus@gmail.com.

Se mere om IGP, netværket og om IGP-konferencen her.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge