Ikke specialpsykologer nok

 I

I øjeblikket uddannes der årligt på landsplan 30 specialpsykologer i psykiatri og 15 i børne- og ungepsykiatri. Men der skal uddannes og ansættes flere specialpsykologer for at sikre den fremtidige kapacitet og for at sikre en attraktiv psykiatri for borgerne, mener Dansk Psykolog Forening.

I alt er 87 godkendt som specialpsykologer – 44 i voksenpsykiatrien og 43 i børne- og ungdomspsykiatrien – men kun ca. 30 af dem har indtil videre fået ansættelse. Af disse er 40 % blevet ansat i Region Syddanmark.

– Min læringskurve er eksploderet helt vildt, siden jeg startede på specialpsykologuddannelsen, både i forhold til psykologfagligheden, men også i forhold til lægernes arbejdsområder og medicin, siger Marie Hindø, som er under uddannelse som specialpsykolog på psykiatrisk afdeling i Kolding/Vejle.

Også Morten Dvoracek Hell er ved at uddanne sig til specialpsykolog. Han er ansat på psykiatrisk afdeling i Esbjerg og synes der er klare fordele ved at være ansat i psykiatrien fremfor i privat praksis.

– Jeg føler både, at jeg bliver udfordret, men også at jeg kan bidrage med rigtig meget. Jeg synes, der er gode arbejdsbetingelser og gode muligheder for at gå i dybden, hvis der fx er et komplekst udredningsforløb, siger Morten Hell.

Mød de to kommende specialpsykologer her.

Specialpsykologer i psykiatrien udreder, diagnosticerer og behandler. Læs mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge