Indstil dine kandidater til Dansk Psykolog Forenings Junior- og Seniorforskerpris

 I

Du kan nu indstille dine kandidater til Dansk Psykolog Forenings Junior- og Seniorforskerpris. Fristen er senest 23. marts 2020.

Formålet med de to priser er at sætte fokus på og fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt. Psykologforeningen ønsker med priserne at anerkende og opfordre både yngre og erfarne forskere til at bidrage til udviklingen af psykologfaget og at fremme psykologisk forskning på internationalt niveau.

Hvem kan indstilles

  • Juniorforskerprisen skal gå til en psykolog, der er blevet kandidat inden for de seneste 10 år
  • Seniorforskerprisen skal gå til en psykolog, der har været kandidat i minimum 10 år
  • Begge forskeres forskning skal have ført til en eller flere artikler i et anerkendt tidsskrift

Herudover skal forskerens forskning leve op til et eller flere af følgende kriterier:

  • Har bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer
  • Har bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • Har bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis
  • Har anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Prisvinderne vil, udover æren, modtage 25.000 kr. samt et diplom. Modtagerne forpligter sig desuden til at holde en forelæsning i foreningen om sit forskningsområde efter nærmere aftale.

Indstil din kandidat senest 23. marts

Du indstiller kandidater ved at udfylde det relevante ansøgningsskema (juniorforskerprisen) eller (seniorforskerprisen), og sende det sammen med publikationsliste og andre relevante bilag til anw@dp.dk  senest 23. marts 2020.

Herefter vurderer bedømmelseskomitéen kandidaterne og udvælger prisvinderen ud fra de fastlagte kriterier.

Ved spørgsmål, ring til 6172 9091 eller skriv en mail til anw@dp.dk

Vi ser frem til at modtage en masse gode indstillinger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge