Indstil kandidater til DP’s juniorforskerpris

 I

Der er nu åbnet for indstillinger til Dansk Psykolog Forenings nystiftede juniorforskerpris. Prisen gives til en juniorforsker, der er blevet kandidat indenfor de seneste 10 år, og hvis forskning har ført til en eller flere artikler i et anerkendt tidsskrift.

Formålet med prisen er at sætte fokus på og fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt.

Det blev på generalforsamlingen i 2016 vedtaget, at Dansk Psykolog Forening skal uddele en årlig forskningspris til en ung psykolog, der har bidraget bemærkelsesværdigt til psykologisk forskning. Denne pris bliver uddelt for første gang til årsmødet i 2017.

Psykologforeningen ønsker med denne pris at anerkende og opfordre yngre forskere til at bidrage til udviklingen af psykologfaget, og at fremme psykologisk forskning på internationalt niveau ved at kaste lys på det.

Indstillingsperioden løber fra 1. december 2016 til 1. februar 2017. Herefter vurderer et bedømmelsesudvalg kandidaterne og udvælger prisvinderen ud fra fastlagte kriterier.

Bedømmelsesudvalget består af Bobby Zachariae, Jens Richardt Møllegaard Jepsen, Karen Pernille Hviid og Vilhelm Borg. Udvalget er udpeget af bestyrelsen efter indstilling fra DP’s medlemmer med udgangspunkt i en række kriterier om at repræsentere forskellige universiteter og sektorforskningsinstitutioner, samt forskellige grene af det psykologfaglige felt og videnskabsteoretiske paradigmer.

Vi ser frem til at modtage en masse spændende indstillinger.

Udfyld ansøgningsskemaet (pdf), (word) og send det sammen med CV og andre relevante bilag til cfr@dp.dk med emnetitlen ”Indstilling til Juniorforskerprisen”.

JUNIORFORSKERPRIS 2017

Prisen gives til en juniorforsker, der er blevet kandidat indenfor de seneste 10 år, og hvis forskning har ført til en eller flere artikler i et anerkendt tidsskrift.

Herudover skal juniorforskerens forskning leve op til en eller flere af følgende kriterier:

  • Har bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer
  • Har bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • Har bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis
  • Har anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Prisvinderen vil, udover æren, modtage 25.000 kr. samt et diplom.
Modtageren forpligter sig desuden til at holde en forelæsning i foreningen om sit forskningsområde efter nærmere aftale.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge