Indstil medlemmer til bedømmelseskomitéen for junior- og seniorforskerprisen

 I

Nu kan du være med til at indstille nye kandidater til bedømmelseskomitéen for junior- og seniorforskerprisen. Der er to ledige pladser i komitéen, der har i alt 4 medlemmer, og kriterierne for sammensætningen betyder, at pladserne skal gå til to psykologer fra forskellige universiteter.

Send os dit bud på erfarne psykologer, der arbejder i universitetsverdenen til aij@dp.dk gerne inden den 21. februar 2019.

Alle relevante kandidater bliver præsenteret for bestyrelsen, der herefter udvælger de to kandidater på baggrund af følgende kriterier:

  1. De skal forskningsmæssigt repræsentere forskellige grene af psykologien og forskellige videnskabsteoretiske paradigmer
  2. Der skal være repræsentanter fra forskellige universiteter og fra sektorforskningsinstitutioner i bedømmelseskomitéen
  3. Medlemmerne af bedømmelseskomitéen skal være medlem af DP
  4. Bedømmelseskomitéen skal bestå af minimum 2 forskere

De to siddende medlemmer af komitéen er Jens Richardt Møllegaard Jepsen og Vilhelm Borg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge