Ingen genvej til kvalitet

 I

Der kommer ingen ny cand.pæd.psych.-uddannelse, erfarer vi. De faglige eksperter siger, at det ganske enkelt ikke lader sig gøre at uddanne psykologer på den halve tid. Det er glædeligt for borgerne, som naturligvis skal kunne regne med, at en psykolog har de kompetencer og den psykologfaglige bredde, som titlen giver anledning til at forvente.

Læreruddannelsen, som uddannelsen var tænkt bygget oven på, er tømt for psykologi, og med et ministerielt krav om, at den fulde psykologuddannelse skulle holdes på tre et halvt år, er det reelt et umuligt projekt. Aarhus Universitet har da derfor også afvist, at det var muligt at lave en så kort overbygning til læreruddannelsen som genvej til at blive autoriseret psykolog.

Det er glædeligt med erkendelsen af, at man ikke kan skyde genvej til kvalitet. Og selv om man i Danmarks Lærerforening af naturlige grunde presser på for at få genoplivet uddannelsen og dermed skabt nye karriereveje for medlemmerne, er man ikke interesseret i en discountløsning: ”Det er et absolut krav, at man bevarer samme niveau og værdi, som netop en psykologautorisation giver ude på arbejdsmarkedet,” siger DLF’s næstformand til Berlingske.

Det er vi enige i. En uddannelse, der giver adgang til den generelle autorisation, skal favne den fulde psykologfaglige bredde og kompetencerne til at tilegne sig alle specialerne efterfølgende. Det er ikke gjort ved at målrette kompetencerne mod inklusionsopgaven i folkeskolerne. For hvad med alle de andre opgaver, en psykolog skal være rustet til at lære at løse? Men behovet for at udvikle lærernes kompetencer er ikke til at overse. Folkeskolen står med inklusionsopgaven over for en gigantisk udfordring, og skal den opgave landes, kræver det, at skolerne kan trække på den ekspertise, der er at finde i PPR. Man kan sagtens forestille sig, at en del af teamet i PPR består af lærere med en specialpædagogisk overbygning. Men pointen er, at det gør dem ikke til psykologer.

Cand.pæd.psych.-uddannelsen havde sin berettigelse engang, men psykologfaget har udviklet sig med rivende hast gennem de sidste mange år. Lige så lidt som vi skal genoplive cand.psych.- uddannelserne, som de så ud for 30 år siden, skal vi genoplive cand.pæd.psych.-uddannelsen. Som dekanen fra Aarhus Universitet netop understreger, var og er tiden løbet fra, at den kunne berettige til autorisationen.

Leder (PDF)

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Kommentarer
 • Lotte Sønderby
  Svar

  Kære Eva
  Jeg skriver til dig i anledning af de praktiserende lægers faglige møde – og din deltagelse og i den sammenhæng udformede høringssvar.

  Jeg hører til den del af danskerne der nok ikke er så bekymrede for centralisering af beslutningskompetencerne – måske er jeg i den forbindelse lidt en jubel optimist – forhåbentlig mest optimist – men noget af det, jeg tror der er gået galt for os i Danmark siden kommunalreformen tilbage i 1970erne er decentralisering af magt, kompetence og ansvar – ingen ved, hvad hinanden gør og ingen kan ændre på noget med et snuptag – eller for den sags skyld overhovedet. Noget af det største problem vi har herhjemme er koordinering og samarbejde -. hvilket kræver at resort områderne kan koordinere områder og ved hvad hinanden snakker om – kan dele opgaver og økonomi i porten – det problem starter i folketinget – og hvis ministeren har magtbeføjelser kan de således gøre opgaverne mere spiselige længere nede i systemet.

  Jeg ved godt det ikke er simpelt – men det er heller ikke simpelt idag og mange tilbud tilbydes af tilfældighedernes vej – om man har angst i starten af året eller slutningen af året kan fx. afgøre om man kan få en henvisning til den ønskede sygesikringspsykolog – og sådanne helt vanvittige og firkantede regler. Der er flere forskere der mener at vi har et ‘ja vel her minister vælde – et udbudsdemokrati, hvor demokratiet er styret af embedsmændene og ikke politikerne ‘ og det er langt fra hensigtsmæssigt – derfor tænker jeg positivt om dette tiltag – det der bliver fuldstændigt afgørende er at der sidder fornuftige mennesker (læs psykologer) ved siden af centrale ministre og rådgiver dem i forhold til hvordan de skal administrere magten, så den kommer ud på rette vis.

  De bedste hilsner
  Lotte Sønderby

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge