Inklusion: Ingen kontrol med støttetimer

 I

Når elevernes tildelte støtte skal realiseres, er der ingen kontrol af, om støtten for eksempel i stedet bliver brugt til vikartimer, når skolelederen skal have skolens økonomi til at gå op. Indfør kontrol, siger flere til folkeskolen.dk.

Bjarne Nielsen, formand for Pædagogiske Psykologers Forening, er en af dem, der mener, at man burde indføre kontrol af, om pengene går til det rigtige formål og foreslår fx, at skolelederen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kunne stå for registreringen.

Han fortæller desuden, at der i nogle kommuner ligefrem bliver lagt pres på PPR for at lade være med at orientere forældrene om deres rettigheder.

– Det er en problematik, at der nogle steder bliver holdt meget nøje øje med, om PPR er for omfattende i rådgivningen af forældrene, siger han til folkeskolen.dk.

Artiklen henviser bl.a. til, at der i en frisk rapport fra ministeriet, der gør status over inklusionen, står, at lærerne udtrykker, at ”de inkluderede elever ikke kan indgå i undervisningen, hvis de ikke har fuld støtte på, men at det sker, at en støtteperson bliver taget væk, da den pågældende skal bruges til vikar”.

Også i en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening fra 30. april blandt lærerne i de ti kommuner, der i 2012 indgik et samarbejde med Undervisningsministeriet om inklusionsrådgivning, vurderer 82 procent af de lærere, der har inkluderede elever i deres klasser, at eleverne ikke får det undervisningstilbud, de har krav på.

Det blev ellers indskrevet i lovgivningen i 2012, hvor der står ”Til børn, der har brug for støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal der tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte …” og undervisningsminister Christine Antorini har tidligere udtalt til folkeskolen.dk, at  det ikke er et tilbud, men et retskrav at tilbyde de udsatte børn det, de har behov for.

Læs hele artiklen her

Folkeskolen.dk, den 19. juni 2014

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge