Inklusion og kvalitetsløft

 I

Kommunernes opgaver på børne- og ungeområdet spænder bredt på tværs af skole-, fritids- og socialområdet, på tværs af en lang række lovgivninger, forvaltninger og faggrupper og på tværs af normal- og specialområdet.

Kommunerne står i disse år overfor en række udfordringer som følge af øgede krav om inklusion af børn med særlige behov i folkeskole og daginstitutioner samt krav om kvalitetsløft af indsats og sagsbehandling på det sociale område – i en tid hvor kommunerne samtid er presset af en knap økonomi.

I denne rapport skitserer Dansk Psykolog Forening de væsentligste udfordringer og behov på det kommunale børn og unge område og kommer på den baggrund med en række anbefalinger til, hvordan inklusionsudfordringen kan imødegås og hvordan sagsbehandling og indsats på socialområdet kan styrkes.

Udfordringer og behov på det kommunale børne- og ungeområde

Udviklingen inden for den kommunale opgavevaretagelse på området for børn og unge med særlige behov er overordnet karakteriseret ved følgende udfordringer:

  • Øgede krav om inklusion i skole, daginstitutioner, foreningsliv mv.
  • Krav om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • Fokus på tidlig og forebyggende indsats og på indsatsen over for børn og unge med særlige behov
  • Kritik af sagsbehandlingen på det sociale område
  • Grænsefladen mellem kommunerne og børne- og ungdomspsykiatrien

Se Dansk Psykolog Forenings anbefalinger i rapporten Det kommunale børne- og ungeområde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge