Inklusionseftersynets udfordringer og anbefalinger

 I

Den 11. maj 2016 udkom Ekspertgruppen for inklusionseftersynet med deres afrapportering og anbefalinger til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

Blandt tæt på 100 anbefalinger fremhæver ministeriet i sin pressemeddelelse, at ”den nuværende målsætning om, at 96 procent af alle børn skal være en del af den almindelige undervisning, skal erstattes af styrket fokus på, at alle elever skal udvikles fagligt og trives”.

Herudover fremhæves det, at ”tilgangen til inklusion skal ændres fra et fokus udelukkende på elever med særlige behov til at omfatte alle børn og hele skolens læringsmiljø”.

Ekspertgruppen har fundet flere udfordringer med inklusionen, blandt disse at ”lærerne mener, at der er en gruppe af børn, der ikke får den støtte, de har brug for, for at kunne trives og udvikle sig fagligt, at der flere steder mangler en grundlæggende fælles forståelse af, hvad et inkluderende læringsmiljø er og at skolens ledere og medarbejdere mange steder oplever, at der mangler ressourcer til arbejdet med et inkluderende læringsmiljø”.

Ministeren skal nu arbejde videre med anbefalingerne, blandt andet via drøftelser med KL og folkeskoleforligskredsen. Samtidig vil ministeren en implementeringsgruppe, der skal se på, hvordan anbefalinger kan blive til virkelighed.

Se hele pressemeddelelsen med afrapportering, udfordringer og anbefalinger her.

 

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge