Integreret psykologbehandling i jobcentret hjælper sygedagpengemodtagere

 I

Psykologbehandling til sygedagpengemodtagere giver gevinst, når behandlingen er en del af indsatsen i jobcentre.

Det viser en ny evaluering fra tre nordjyske frikommuner, der har kørt med forsøg og indsatser på beskæftigelsesområdet. De tre kommuner Jammerbugt, Thisted og Rebild har siden 2018 alle haft forsøg med vederlagsfri psykologbehandling til sygedagpengemodtager, der lider af stress, angst og depression. Evalueringen viser at hele 72 pct. af de borgere, der modtog psykologbehandling på de nordjyske jobcentre, var raskmeldte ved evalueringstidspunktet

Formålet i de tre frikommuner var at lave en indsats, som var direkte målrettet de borgere i jobcentrene, som havde psykiske problemstillinger og som samtidig havde svært ved at få dækket deres behov for psykologhjælp på anden måde – fx fordi de ikke havde råd eller fordi de ikke selv havde overskuddet til at opsøge hjælp. 93 pct. af borgerne i forsøget var i høj eller nogen grad tilfredse, og 68 pct. oplevede at indsatsen forkortede sygeperioden i høj eller nogen grad. Også jobkonsulenterne oplevede, at psykologhjælpen til borgerne gav gevinst – 80 pct. oplevede at indsatsen forkortede borgerens sygdomsperiode i høj eller nogen grad.

Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen mener resultaterne bør skabe forandring:

”Vi har i mange år set, hvordan en særlig gruppe udsatte borgere har svært ved at få den rette hjælp i jobcentrene. Evalueringen viser, at vi kan hjælpe dem på andre måder, når der tænkes i samarbejde på tværs af faggrupper, så vi kan supplere hinanden og sammen tilbyde den bedste hjælp. Forløbene tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer borgeren har, og rummer løsninger på tværs af forskellige kompetencer. Det er jo resultater, hvor borgere ramt af stress, angst og depression ikke bare kommer i arbejde, men bliver på arbejdsmarkedet i bæredygtige forløb. Det bør skabe forandring i den måde man indretter arbejdet på, også i andre kommuner.” siger hun.

I dag er det sådan, at kommunerne som udgangspunkt ikke må lave decideret behandling i jobcentrene, men i frikommunerne er disse bestemmelser fraveget. Eva Secher Mathiasen håber, at de gode resultater åbner op for, at man politiske vil bane vejen for, at jobcentrene mere systematisk og i mange flere kommuner fremadrettet kan hjælpe borgere med psykiske problemer og lidelser.

”Dette er et godt og konkret eksempel på, hvordan vi kan skabe mere kvalitet og bedre resultater i den offentlige sektor og i dette tilfælde for udsatte borgere med meget komplekse problemstillinger. Det giver så god mening, og det er helt oplagt, at regeringen finder inspiration her til den kommende nærhedsreform”, siger Eva Secher Mathiasen.

Udvalgte resultater fra frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

Ift. til vederlagsfri psykologbehandling viser tallene:

Borgere:
93 % var i høj eller nogen grad tilfredse.
68 % oplevede at det forkortede sygeperioden i høj eller i nogen grad

Rådgiverne/jobkonsulenter:
87 % oplevede bedre tværfagligt samarbejde
89 % oplevede at det medvirkede til positiv progression i høj eller i nogen grad
80 % oplevede at det forkortede sygeperioden i høj eller i nogen grad

Kilde: KL

Læs hele undersøgelsen her.

Samlet evaluering og anbefalinger fra frikommunernes indsatsområde, En mere fleksibel beskæftigelsesindsats.

 

Blev du nysgerrig? Så har du muligheden for at deltage i VIVES webinar:

Hvordan kan frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet give inspiration til regeringens nærhedsreform?

Hvad har 17 forsøg på nordjyske jobcentre resulteret i? Har borgere og medarbejdere fået mere meningsgivende forløb? Hvilken betydning har færre statslige proceskrav haft på resultater og kvalitet i indsatsen? Få svarene på dette webinar.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge