Jobvækst fastholder relativ lav ledighed

 I

Antallet af uddannede psykologer stiger fortsat. Det samme gør antallet af psykologjob. Dermed fastholdes psykologernes ledighed på et relativt lavt niveau. For nye kandidater er det lettere at få job i Odense og Aalborg end i København og Aarhus.

Ledigheden for psykologer har siden finanskrisen ligget på mellem tre og fem procent. I marts 2016 var den under de fire procent, hvilket betyder, at det i nogle dele af landet er svært at finde arbejde, mens der i andre dele er fuld beskæftigelse. Det er især svært for de nyuddannede at finde job. Psykologerne ledighed på 3,8 % er lige nu lavere end den generelle akademiske ledighed (4,3 %).

Psykologledighed450Ledigheden forventes at falde frem til sommerferien, hvorefter den igen stiger, når de nye kandidater kommer ud på arbejdsmarkedet. Som det kan ses i figuren på billedet er der fortsat en stor vækst i antallet af psykologer. Når denne vækst ikke resulterer i en markant højere ledighed, skyldes det en samtidig høj vækst i antallet af nye psykologjob. Det seneste år har psykologerne haft en jobvækst på 6,1 procent, mens den generelle vækst i nye akademiske job lå på 3,9 procent. I marts 2016 var den månedlige vækst endda endnu højere, og fra februar til marts måned faldt ledighedsprocenten fra 4,1 til 3,8 procent. Dette fald forventes at fortsætte.

Flest job til nye kandidater i Odense og Aalborg
For nyuddannede psykologer er det især svært at finde det første job i Aarhus og København, mens dimittender fra Odense og Aalborg drager fordel af, at der flere steder i de to regioner er mangel på psykologer. Sydsjælland, Sydhavsøerne, Fyn, Sydjylland og Vestjylland er præget af flere ældre, lavere indtægter og flere ledige – men altså også markant lavere ledighed blandt psykologer. Det bedste råd til ledige medlemmer er derfor at søge bredt både geografisk og fagligt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

P