Kære Medlem

 I

Hvorfor eksisterer Dansk Psykolog Forening? Hvilke visioner er det vigtigst at realisere? Hvordan får vi endnu mere politisk indflydelse? Og hvad er vigtigst for dig? Byd ind med dit synspunkt i den kommende debat om foreningens fremtid.

Dansk Psykolog Forening har arbejdet for psykologiens og psykologers vilkår i Danmark i mere end 60 år. Vi har sikret faget en central placering på rigtig mange felter, og psykologer løser vigtige opgaver både på det private, offentlige og liberale arbejdsmarked.

Selv om Dansk Psykolog Forening i dag er en markant organisation med snart 10.000 medlemmer, er vores midler trods alt ikke ubegrænsede. Vi vil så meget, de væsentlige dagsordener er utallige – men vi kan ikke det hele på én gang. Derfor skal vi sørge for, at vi får mest muligt ud af de kontingentkroner, vi forvalter. Vi skal forandre os med tiden, så vi sikrer os den bedste organisation til de opgaver, vi gerne vil løse.

Dette brev er startskuddet på en sådan forandringsproces.

Vi skal selvfølgelig ikke lave om bare for at lave om. En foreningsreform skal sikre, at Dansk Psykolog Forening indrettes, så vi kan få mest mulig indflydelse og nå de mål, vi formulerer i fællesskab. Som forening arbejder vi helt naturligt med at udvikle faget, vi er optaget af psykologers løn- og arbejdsvilkår, og vi er ihærdige med at yde vores bidrag til udviklingen af det danske samfund på de områder, hvor vi ved, at psykologer har noget at komme med.

Imidlertid tror jeg på, at vi kan gøre det endnu bedre og nå endnu flere mål, end vi gør nu. Det kræver, at vi retter blikket både udad og indad og er villige til at reformere foreningen – at se på os selv med nye øjne. Det vil bestyrelsen.

Opgaven er ekspliciteret i vores Arbejdsprogram, men kan kun løses af bestyrelsen i et nært samarbejde med medlemmerne. Bestyrelsen ser frem til at tage fat på opgaven. Vi har brug for dig, og for at du deltager i debatten og fortæller, hvad du mener.

Kom og vær med

En reform af Dansk Psykolog Forening må og skal bygge på et bredt medlemsmandat – og alle skal have mulighed for at byde ind på visionerne og de fremtidige prioriteringer.

Bestyrelsen har tilrettelagt en bred debatproces med det ene formål at involvere så mange medlemmer som muligt i en dialog om foreningens fremtid. Ingen kender svaret på, hvor denne debat fører hen, og hvad konklusionen bliver. Men vi påtager os i bestyrelsen ansvaret for at bringe diskussionen i havn.

Vi inviterer derfor nu til medlemsmøder flere steder i landet i maj måned, og vi åbner for debat på en ny hjemmeside, www.dp-reform.dk. Her kan man finde spørgsmål, information om møder, indlæg til debatten og meget mere. Besøg siden allerede nu. Vær med fra starten – din stemme er vigtig!

Leder (PDF)

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge