Karakter: Tilfredsstillende

 I

Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner har indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2012-2015 – den aftale, der indebærer udvidelser af praksisoverenskomsten.

Vi må betragte resultatet som acceptabelt – omstændighederne taget i betragtning. For det er en aftale, som i høj grad er udfordret af de vilkår, den er indgået under.

Allerede inden forhandlingerne lå den økonomiske ramme fast med en beskeden udbygning i forhold til den seneste overenskomst. Det siger sig selv, at der derfor ikke var midler til rådighed, der kunne indfri vores ambitioner. Rammen er fastlagt af et folketingsflertal i forbindelse med satspuljeforliget og et skrapt grundvilkår, også for regionerne.

Tilfredsstillende – uden gradueringer – er det imidlertid, at vi nu er sluppet for aldersbegrænsningerne i depressionsordningen. Det er et væsentligt fremskridt for de alt for mange danskere, der af forskellige årsager rammes af en depression. Det er også glædeligt, at aftalen åbner for henvisning til psykolog for angst og OCD, uanset at der hér fortsat gælder en aldersgrænse.

Men aftalen bliver krævende både for lægerne og psykologerne. Lægerne må blive mere omhyggelige end hidtil og kun henvise de patienter, der falder inden for målgruppen, og psykologerne må afvise, at de klienter, som har behov for behandling, men som ikke er omfattet af ordningen, kan blive behandlet med tilskud. De må derfor tilbydes behandling uden for ordningen.

Den tætte økonomiske styring af ordningen levner ingen tolerance for overskridelser. Rammen skal holde, hvis honoraret skal forblive ubeskåret.

Riget fattes penge, hvad vi altså må afstemme vores forventninger efter. Med tanke på det og på de forbedringer, mange patienter vil mærke, anser vi resultatet for at være acceptabelt.

Leder (PDF)

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge