Karriere- og kompetenceudvikling i fokus

 I

Under overskriften ”Udvikling af Kursusvirksomheden” stiller Dansk Psykolog Forening skarpt på psykologers behov for karriere- og kompetenceudvikling for at skabe flere relevante kurser og arrangementer inden for de psykologfaglige områder, uden de nødvendigvis er rettet mod en specialistuddannelse.

Kommende aktiviteter og kurser i ”Udvikling af Kursusvirksomheden”

Nye kurser til PPR-området

I ”Udvikling af Kursusvirksomheden” tager vi udgangspunkt i, at dit arbejdsliv og kravene til dine kompetencer påvirkes af ændringer og reformer fra både ledelsesmæssigt og politisk hold.

Psykologernes rolle i PPR har eksempelvis ændret sig i kølvandet på den omfattende struktur- og folkeskolereform. I de kommunale PPR-enheder arbejder psykologerne nu i stigende grad med at understøtte målsætningen om en højere inklusionsprocent i den danske folkeskole. Denne ændrede rolle stiller nogle nye krav til psykologernes kompetencer. Derfor vil vi bl.a. udvikle aktiviteter, der sikrer, at psykologer inden for PPR kan tilegne sig kompetencer, der lever op til de nye krav.

Kurser på ledelsesområdet

Vi udvikler også vores kursusvirksomhed for dig, der vil skifte spor i din karriere. Blandt andet arbejder vi lige nu på at udvikle kurser inden for ledelsesområdet, så vi kan hjælpe flere psykologer på vej til at blive ledere.

Bæredygtighed

Et nyt samfundsmæssigt betydningsfuldt område, hvor psykologer kan være med til at gøre en positiv forskel, er bæredygtighed. Med Udvikling af Kursusvirksomheden sætter vi fokus på dette område samt andre samfundsmæssige udviklingstendenser. Så hold øje med vores kommende arrangementer, hvis psykologi i et samfundsmæssigt perspektiv optager dig.

Karriere- og kompetence Nyt

Senere på året lanceres et nyt elektronisk nyhedsbrev, hvor du kan læse om alle vores nye tiltag og finde konkrete arrangementer og kurser, som kan understøtte din karriere.

Bedre overblik over kurser

Både frivillige i kredse, sektioner og selskaber samt sekretariatsmedarbejdere i Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhede udbyder løbende kurser. Vi arbejder altså på flere fronter for at skabe aktuelle og relevante kurser til vores medlemmer. Flere medlemmer har imidlertid efterlyst et samlet overblik over udbuddet. Derfor er der også en elektronisk kalender på vej, hvor medlemmer kan få et samlet overblik over alle kurser og arrangementer, som finder sted i foreningen. Kalenderen vil snart blive lanceret på her på siden.

Som noget nyt vil nye kurser løbende blive lagt ud i kursuskalenderen. Du kan derfor altid orientere dig i kalenderen og se, hvad der udbydes i nærmeste fremtid og fremover.

Den samfundsmæssige udvikling fordrer løbende nye kompetencer hos psykologerne.

Reformer og lovændringer omdefinerer kravene til dine kompetencer og måden, hvorpå du udfører dit arbejde.

Derudover kan du selv befinde dig et sted i livet, hvor du gerne vil skifte spor i din karriere.

I alle tilfælde vil vi gerne på bedst mulige vis understøtte dig i at opretholde og udvide din position som psykolog på arbejdsmarkedet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge